Käyttöehdot

Käyttämällä tätä Opetus.tv:n julkaisemaa, osoitteessa polku.opetus.tv käytettävissä olevaa verkkopalvelua (Palvelu), hyväksyt seuraavat käyttöehdot:

Yleiset käyttöehdot

  1. Voit hyödyntää Palvelua oman oppimisesi tukena.
  2. Voit luoda linkkejä Palvelun etusivulle ja alasivuille.
  3. Et voi yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa ilman erillistä sopimusta luoda johdannaisteoksia Palvelun pohjalta. Et voi myöskään tietoisesti edesauttaa johdannaisteoksen luomista esimerkiksi ohjelmistoratkaisujen kautta.
  4. Et voi yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa ilman erillistä sopimusta luoda sisältöupotusten tai kopioinnin kautta vaihtoehtoista käyttöliittymää Palvelulle. Et voi myöskään tietoisesti edesauttaa vaihtoehtoisen käyttöliittymän luomista esimerkiksi ohjelmistoratkaisujen kautta.

Lisäehdot opettajille/kouluttajille

Lisäyksenä yllä esitettyihin käyttöehtoihin, opettajilla/kouluttajilla on seuraavat lisäoikeudet:

  • Voit hyödyntää Palvelua osana oppitunteja, koulutuksia, luentoja ja esitelmiä näyttämällä sitä Palvelun verkko-osoitteen (polku.opetus.tv) kautta tilaisuuden osallistujille.
  • Voit ohjeistaa oppitunnin/koulutustilaisuuden osallistujia opiskelemaan lisää Palvelua apunaan käyttäen.

Sisällön käyttö liiketoiminnan osana

Mikäli olet kiinnostunut Palvelun sisällön tai sen taustalla toimivan ohjelmistoratkaisun hyödyntämisestä liiketoiminnan osana yllä esitettyjä käyttöehtoja laajemmin oikeuksin, ota yhteyttä: Janne Cederberg, 050 378 5215.

Polku.opetus.tv -palvelun käyttöehdot 30.8.2014.