Lukio

Polku-palvelu on tarkoitettu yksilöllisen oppimisen opetusmallia tukevaksi verkkopalveluksi. Lue lisää käyttötarkoituksesta maot.fi-sivustolta.

MAY1 (2016)

MAA4 (Kisälli)

 • Oppikirja: kisallioppiminen.fi
 • Vektorit ja xy-koordinaatisto: peruskäsitteet 1.1
 • Vektorit ja xy-koordinaatisto: pistetulo 2.1
 • Vektorit ja xyz-koordinaatisto 3.1
 • Suorat ja tasot 4.1
 • Geometriaa vektoreiden avulla
 • Vaativampia tehtäviä 6.2 6.1

MAA2 (2016)

 • Kurssin itsearviointilomake
 • Polynomien summa, erotus ja tulo 1.3 1.2 1.1
 • Muistikaavat ja tekijöihinjako 2.3 2.2 2.1
 • 1. ja 2. asteen polynomifunktio ja yhtälö 3.3 3.2 3.1
 • 1. ja 2. asteen epäyhtälö 4.1
 • Diskriminantti ja 2.asteen tekijöihinjako 5.1
 • Korkeamman asteen yhtälö ja epäyhtälö 6.1
 • Soveltavat tehtävä 7.2 7.1

wMAA3

 • Geometrian peruskäsitteet 1.1
 • Monikulmiot 2.1
 • Yhdenmuotoisuus ja mittakaava 3.1
 • Suorakulmainen kolmio 4.1
 • MAA3: Sini- ja kosinilause (tulossa)
 • Ympyrä 5.1
 • Avaruusgeometria 6.1
 • MAA3: Haastavammat tehtävät (tulossa)

wMAA4

 • Oppimispäiväkirja: pdf, docx
 • Jana ja käyrän yhtälö 1.2 1.1
 • Suora koordinaatistossa 2.2 2.1
 • Ympyrä ja suora 3.1
 • Yhtälöryhmä ja paraabeli 4.1
 • Haastavampia tehtäviä 5.2 5.1

wMAA5

wMAB2

 • Geometrian peruskäsitteet 1.1
 • Monikulmiot 2.1
 • Yhdenmuotoisuus ja mittakaava 3.1
 • Suorakulmainen kolmio 4.1
 • Ympyrä 5.1
 • Avaruusgeometria 6.1

wMAB3

 • Piste, suora ja funktio 1.2 1.1
 • Suora koordinaatistossa 2.2 2.1
 • Lineaarinen malli 3.2 3.1
 • Potenssi- ja eksponenttiyhtälö 4.1
 • Eksponentiaalinen malli (tulossa)
 • Soveltavia tehtäviä (tulossa)

wMAB4

 • Polynomifunktio 1.2 1.1
 • Funktion muutosnopeus ja derivaatta 2.2 2.1
 • Derivointiharjoituksia 3.1
 • Funktion kulku ja ääriarvot 4.1
 • Derivaatan sovelluksia 5.1

wMAB4 (EYL)

 • Polynomifunktio 1.1
 • Derivaatta 2.1
 • Sovelluksia 3.1
 • Funktion ääriarvot 4.1

wMAB7

 • Prosentti 1.1
 • Verotus 2.1
 • Indeksit ja valuutat 3.1
 • Korko ja lainat 4.1

wMAB8

 • Suorakulmainen kolmio 1.1
 • Trigonometriset funktiot 2.1
 • Trigonometriset yhtälöt 3.1
 • Vektorit 4.1
 • Kaksi- ja kolmiulotteinen koordinaatisto 5.1
 • Pistetulo 6.1

wKE1

 • Aineen rakenne 1.1
 • Orgaaninen kemia 2.1
 • Kemiallinen reaktio 3.1
 • Ainemäärä ja pitoisuus 4.1
 • Seokset ja erotusmenetelmät 5.1