Potenssin potenssi ja negatiivinen kantaluku

Suositeltava osaamistaso: 
85%

Merkitse yhtenä potenssina:

a) \((a^3)^4\)

b) \([(-5)^3]^4\)

c) \({2^2}^3\)

d) \(((x^2)^3)^4\)

Sievennä:

e) \((ab^3)^5\)

f) \((5x^4)^2\)

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{a)}\quad & \quad (a^3)^4 = a^{3 \cdot 4} = a^{12} &&\color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{b)}\quad & \quad [(-5)^3]^4 = (-5)^{3 \cdot 4} = (-5)^{12} &&\color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{c)}\quad & \quad 2^{2^3} = 2^8 &&\color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{d)}\quad & \quad ((x^2)^3)^4 = x^{2 \cdot 3 \cdot 4} = x^{24} &&\color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{e)}\quad & \quad (ab^3)^5 = a^5 \cdot (b^3)^5 = a^5b^{15} &&\color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{f)}\quad & \quad (5x^4)^2 = 5^2 \cdot (x^4)^2 = 25x^{8} &&\color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Sievennä:

a) \(6^0\)

b) \(-8^0\)

c) \((-4)^0\)

d) \(\frac{2^0}{3}\)

e) \((\frac{2}{3})^0\)

f) \(2^0-(-3)^0\)

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{a)}\quad & \quad 6^0 = 1 &&\color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{b)}\quad & \quad -8^0 = -1 &&\color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{c)}\quad & \quad (-4)^0 = 1 &&\color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{d)}\quad & \quad \frac{2^0}{3} = \frac{1}{3} &&\color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{e)}\quad & \quad (\frac{2}{3})^0 = 1 &&\color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{f)}\quad & \quad 2^0-(-3)^0= 1 - 1 = 0 &&\color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Sievennä:

a) \(5^{-1}\)

b) \(5^{-2}\)

c) \(\frac{x^5}{x^7}\)

d) \((\frac{3}{4})^{-2}\)

e) \((2x)^{-4}\)

f) \(2x^{-4}\)

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{a)}\quad & 5^{-1} = \frac{1}{5^1} = \frac{1}{5} && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{b)}\quad & 5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25} && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{c)}\quad & \frac{x^5}{x^7} = x^{5-7} = x^{-2} && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{d)}\quad & (\frac{3}{4})^{-2} = (\frac{4}{3})^2 = \frac{4^2}{3^2} = \frac{16}{9} && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{e)}\quad & (2x)^{-4} = \frac{1}{(2x)^4} = \frac{1}{16x^4} && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{f)}\quad & 2x^{-4} = 2 \cdot \frac{1}{x^4} = \frac{2}{x^4} && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: