FY7: Sähkömagneettinen induktio

Osaamisen itsearviointi

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Lenzin laki

"Osaan päätellä Lenzin lain avulla, mihin suuntaan virtasilmukkaan indusoituu sähkövirta, kun magneettia liikutellaan virtasilmukan lähellä kohti silmukkaa ja poispäin silmukasta."

 

Oppimisen tueksi:

FY7/13: Sähkömagneettinen induktio

 

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Suora johdin magneettikentässä

"Osaan laskea, kuinka suuri jännite indusoituu suoraan virtajohtimeen, kun se liikkuu magneettikentässä. Osaan myös päätellä, kumpi johtimen pää on korkeammassa potentiaalissa, jos tiedän liikkeen suunnan ja magneettikentän suunnan."

Oppimisen tueksi:

FY7/14: Antenniin indusoituva jännite, esimerkki

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Induktiolaki ja käämi magneettikentässä

"Tiedän, milloin johdinsilmukkaan indusoituu jännite, ja osaan määrittä induktiolain avulla silmukkaan indusoituneen keskimääräisen induktiojännitteen suuruuden."

 

Oppimisen tueksi:

FY7/16: Induktiolaki

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Itseinduktio

"Tiedän, mitä käsite itseinduktio ja käämin induktanssi merkitsee. Osaan myös laskea keskimääräisen induktiojännitteen suuruuden käämissä, kun käämini induktanssi tunnetaan."

 

Oppimisen tueksi:

FY7/20: Itseinduktio

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Pyörrevirta

"Tiedän, mitä käsite pyörrevirta tarkoittaa, ja tiedän useita sähkölaitteita, joissa pyörrevirtoja hyödynnetään."

 

Oppimisen tueksi:

FY7/15: Pyörrevirrat

 

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Generaattori

"Ymmärrän generaattorin toimintaperiaatteen, osaan tulkita generaattorin jännitettä kuvaavia (t, u) -kuvaajia ja osaan laskea generaattorin käämeihin indusoituvan jännitteen suuruuden."

 

Oppimisen tueksi:

FY7/21: Generaattori

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: