MAY1 testi5.3

Testin aihepiiri: 
Prosenttilaskenta (MAA)
Suositeltava osaamistaso: 
85%

a) Kuinka monta prosenttia luku 18 on luvusta 22?

b) Kuinka paljon on 32 % 660 eurosta?

c) 129 euroa maksavien kenkien hintaa alennettiin 70 %. Mikä on kenkien alennettu hinta?

Pisteytysohje: 

a) Verrataan lukua 18 lukuun 22, eli lasketaan lukujen suhde \(\tfrac{18}{22}\).

\(\require{color} \begin{align*} \dfrac{18}{22}&=0,8181... && \color{red}\text{(+1p)} \\ & \approx 81,8 \ \% \end{align*}\)

Vastaus: 81,8 %. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
 

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{b) } & 32 \ \% =0,32 \\ \\ & 0,32 \cdot 660 && \color{red}\text{(+1p)} \\ &= 211,20 \end{align*}\)

Vastaus: 211,20 euroa. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
 

c) Kun hintaa alennetaan 70 %, jäljelle jää \(100 \ \% - 70\ \% = 30 \ \%\)\(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

\(0,30 \cdot 129 = 38,70\)

Vastaus: 38,70 euroa. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Suorituksen kirjaaminen
Navigointi

a) Kuinka monta prosenttia luku 22 on pienempi kuin luku 60?

b) Kuinka monta prosenttia luku 60 on suurempi kuin luku 22?

c) Eräässä kyselyssä puoluetta A kannatti 130 vastaajaa ja puoluetta B kannatti vastaajia 130 % enemmän. Kuinka moni kannatti puoluetta B?

Pisteytysohje: 

a) Tehtävän voi ratkaista usealla eri tavalla. Voidaan esimerkiksi verrata lukujen 22 ja 60 erotusta vertailulukuun 60.

\(\require{color} \begin{align*} & \dfrac{60-22}{60} \qquad \qquad \color{red}\text{(+1p)} \\ \\ &= \dfrac{38}{60}=0,6333... \approx 0,633=63,3 \ \% \end{align*}\)

Vastaus: Luku 22 on noin 63,3 % pienempi kuin luku 60. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
 

b) Verrataan lukujen 22 ja 60 erotusta vertailulukuun 22.

\(\require{color} \begin{align*} &\dfrac{60-22}{22} \qquad \qquad \color{red}\text{(+1p)}\\\\ &= \dfrac{38}{22}=1,7272... \approx 172,7 \ \% \end{align*}\)

Vastaus: Luku 60 on noin 172,7 % suurempi kuin luku 22 . \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)


c) Puolueen B kannattajia oli 130 % enemmän, eli niitä oli

\(\require{color}100 \ \% + 130 \ \% = 230\ \% \qquad \color{red}\text{(+1p)}\)

verrattuna A:n kannattajamäärään.

\(2,30 \cdot 130 = 299\)

Vastaus: Puoluetta B kannatti 299 vastaajaa. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\).

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Suorituksen kirjaaminen
Navigointi

a) Erään pörssiyhtiön osakkeen hinta laski eräänä päivänä 1,5 %, mutta kallistui heti seuraavana päivänä 6,0 %. Kuinka monta prosenttia osakkeen hinta muuttui kaiken kaikkiaan näiden kahden päivän aikana?

b) Lentolippujen hintaa alennettiin 20 %, jonka johdosta niiden myyntimäärä kasvoi 25 %. Miten muuttuivat lentolippujen myynnistä saadut tulot?

Pisteytysohje: 

a) Merkitään alkuperäistä hintaa jollakin kirjaimella, esim. \(h\)\(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

Määritetään hinnan nousu- ja laskukertoimet.
Hinta laski: \(100 \ \% - 1,5 \ \% = 98,5 \ \% = 0,985\)
Hinta nousi: \(100 \ \% + 6,0 \ \% = 106,0 \ \% = 1,06\)

\(\require{color} \begin{align*} &0,985 \cdot 1,06 \cdot h \qquad \qquad \color{red}\text{(+1p)} \\ =& 1,0441 h \\\\ \end{align*}\)

Vastaus: Osakkeen hinta laski kaiken kaikkiaan noin 4,4 %. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)


b) Merkitään alkuperäistä hintaa ja myyntimäärää joillakin kirjaimilla. Esim. hinta \(=a\) ja myyntimäärä \(=b\)\(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

Hinnan laskun jälkeen
uusi hinta \(=0,80a \ (100 \ \% - 20 \ \% = 80 \ \%)\)
uusi myyntimäärä \(=1,25b \ (100 \ \% + 25 \ \% = 125 \ \%) \)

Alkuperäiset myyntitulot olivat \(ab \text{ (hinta $\cdot$ myyntimäärä)}\)
ja uuden myyntitulot olivat \(\require{color}0,80a \cdot 1,25b = ab. \qquad \color{red}\text{(+1p)}\)

Vastaus: Myyntitulot pysyivät ennallaan. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Suorituksen kirjaaminen
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: