Vaihtovirtapiirit

Osaamisen itsearviointi

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Vaihtovirran ja -jännitteen tehollinen arvo

"Ymmärrän vaihtovirran ja -jännitteen tehollisen arvon ja huippuarvon eron.  Osaan laskea pistorasiasta saatavan vaihtojännitteen huippuarvon."

 

Oppimisen tueksi:

FY7/22: Vaihtovirta ja vaihtojännite

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Vaihe-ero

"Minulla on jonkinlainen ymmärrys siitä, miksi vaihtovirtapiiriin kytketyssä käämissä jännitehäviö on sähkövirtaa edellä (jos niitä tarkastellaan ajan funktiona) ja miksi kondensaattorissa puolestaan jännitehäviö on sähkövirtaa jäljessä."

 

Oppimisen tueksi:

FY7/23: RCL-piiri

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Induktiivinen ja kapasitiivinen reaktanssi

"Ymmärrän käsitteet induktiivinen reaktanssi (käämi) ja kapasitiivinen reaktanssi (kondensaattori), sekä syyn sille, miksi näiden lukuarvojen suuruudet riippuvat vaihtovirran taajuudesta."

 

Oppimisen tueksi:

FY7/23: RCL-piiri

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

RLC-piirin impedanssi ja reaktanssi

"Osaan laskea RCL-piirin impedanssin ja reaktanssin. Ymmärrän myös mitä se tarkoittaa."

 

Oppimisen tueksi:

FY7/23: RCL-piiri

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Vaihtovirran teho

"Osaan laskea vaihtovirtapiirin tehon."

 

Oppimisen tueksi:

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Muuntaja

"Ymmärrän muuntajan toimintaperiaatteen. Ymmärrän myös, mitkä seikat muuntajia rakennettaessa on otettava huomioon, ettei satuta itseään tai kanssaihmisiä."

 

Oppimisen tueksi:

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: