MAB8 t5.1

tason ja avaruuden vektorit

Suositeltava osaamistaso: 
80%

a) Ilmaise vektorit \(\overline{a}\) ja \(\overline{b}\)kantavektoreiden \(\overline{i}\) ja \(\overline{j}\) avulla.

b) Laske vektoreiden \(\overline{a}\) ja \(\overline{b}\) pituus.

Pisteytysohje: 

Ratkaisu a-kohtaan

\(\overline{a}=4\overline{i}-\overline{j}\) (+1,5p)

\(\overline{b}=-3\overline{i}-2\overline{j}\) (+1,5p)

 

Ratkaisu b-kohtaan

Pythagoraan lausetta käyttämällä saadaan laskettua vektoreiden pituudet.

\(|\overline{a}|=\sqrt{4^2+(-1)^2}=\sqrt{17}\) (+1,5p)

\(|\overline{b}|=\sqrt{(-3)^2+(-2)^2}=\sqrt{13}\) (+1,5p)

 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Piste P jakaa janan AB suhteessa 1:4.

Piste A on (-1,5) ja piste B on (4,3).

Määritä pisteen P koordinaatit.

Pisteytysohje: 

Piirretään kuva tilanteesta

(voit liikutella pisteitä A, B ja O)

1. Pisteiden A ja B paikkavektorit

\(\overline{OA}=-\overline{i}+5\overline{j} \\ \overline{OB}=4\overline{i}+3\overline{j}\)

(+0.5p)

2. Kuvasta huomataan, että

\(\overline{OP}=\overline{OA}+\overline{AP}\)

(+0.5p)

3. Koska piste P jakaa janan AB suhteessa 1:4 (osia yhteensä 1+4=5), niin tiedämme, että

\(AP=\dfrac{1}{5}AB\) eli

\(\overline{AP}=\dfrac{1}{5}\overline{AB}\).

(+1p)

4. Kuvasta huomataan, että

\(\overline{AB}=\overline{AO}+\overline{OB} \\ \overline{AB}=-\overline{OA}+\overline{OB}\)

(+1p)

5. Ratkaistaan vektori \(\overline{AP}\).

\(\overline{AP}=\dfrac{1}{5}\overline{AB} \\ \overline{AP}=\dfrac{1}{5}\Big(-\overline{OA}+\overline{OB} \Big) \\ \overline{AP}=-\dfrac{1}{5}\overline{OA}+\dfrac{1}{5}\overline{OB}\)

(+1p)

6. Ratkaistaan vektori \(\overline{OP}\)

\(\overline{OP}=\overline{OA}+\overline{AP} \\ \overline{OP}=\overline{OA}-\dfrac{1}{5}\overline{OA}+\dfrac{1}{5}\overline{OB} \\ \overline{OP}=\dfrac{4}{5}\overline{OA}+\dfrac{1}{5}\overline{OB} \\ \overline{OP}=\dfrac{4}{5}\Big( -\overline{i}+5\overline{j}\Big)+\dfrac{1}{5}\Big(4\overline{i}+3\overline{j} \Big) \\ \overline{OP}=-\dfrac{4}{5}\overline{i}+4\overline{j}+\dfrac{4}{5}\overline{i}+\dfrac{3}{5}\overline{j} \\ \overline{OP}=\dfrac{23}{5}\overline{j}\)

(+1p)

 

Vastaus: Piste P on (0, 4.6) (+1p)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

a) Määritä pisteen A=(1, -5, 2) paikkavektori.

b) Laske vektorin \(\overline{OA}\) pituus.

c) Kuinka kaukana piste A on z-akselista?

Pisteytysohje: 

Ratkaisu a-kohtaan.

Pisteen A paikkavektori on 

\(\overline{OA}=\overline{i}-5\overline{j}+2\overline{k}\) (+2p)

 

Ratkaisu b-kohtaan

Vektorin pituus on 

\(|\overline{OA}|=\sqrt{1^2+(-5)^2+2^2}=\sqrt{30}\) (+2p)

 

Ratkaisu c-kohtaan

Pisteen A etäisyys z-akselista saadaan ratkaistua Pythagoraan lauseella.

\(d=\sqrt{1^2+(-5)^2}=\sqrt{26}\) (+2p)

 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: