MAB7 t3.1

Suositeltava osaamistaso: 
80%

a) Matkailija vaihtaa 600 euroa venäjän rupliksi (RUB). Kuinka monta ruplaa matkailija saa?

b) Matkailija palaa Venäjältä ja vaihtaa 1000 ruplaa takaisin euroiksi. Kuinka monta euroa matkailija saa?

Käytä Nordean setelivaluutan osto- ja myyntikursseja.

 

 

Pisteytysohje: 

(Kurssit on katsottu 11.11.2015)

Ratkaisu a-kohtaan.

Pankki myy matkailijalle venäjän ruplia, joten käytetään setelivaluutan myyntikurssia. (+1p)

\(1,00\ € = 61,960 \text{ RUB}\)

\(600 \cdot 1,00\ € =600 \cdot 61,960 \text{ RUB}\)  (+1p)

\(600 \ € =37 \ 176,00 \text{ RUB}\)

Vastaus: Matkailija saa 37 176 ruplaa  (+1p)

 

Ratkaisu b-kohtaan

Pankki ostaa matkailijalta venäjän ruplat, joten käytetään setelivaluutan ostokurssia.  (+1p)

\(1,00\ € = 78,360 \text{ RUB}\)

\(\dfrac{1,00}{78,360} \text{ €}=1,00 \text{ RUB}\)

\(1000\cdot \dfrac{1,00}{78,360} \text{ €}=1000 \cdot 1,00 \text{ RUB}\)  (+1p)

\(12,76 \text{ €}\approx 1000 \text{ RUB}\)

Vastaus: Matkailija saa 12,75 euroa.  (+1p)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Markon nettokuukausipalkka vuonna 2001 oli 3500 euroa. Kuinka suuri nettopalkan olisi pitänyt olla vuonna 2014, jotta palkan reaaliarvo olisi pysynyt ennallaan?

Käytä vastauksessasi apuna tilastokeskuksen laatimaa kuluttajahintaindeksiä (2000 = 100).

Pisteytysohje: 

Kuluttajahintaindeksistä katsotaan vuosien 2001 ja 2014 indeksilukujen vuosikeskiarvot.

Vuosi Indeksiluku 2001 102,6 2014 127,3

 (+1p)

Lasketaan indeksilukujen suhde.

\(\dfrac{127,3}{102,6}\approx 1,241\) (+1p)

Jos ostovoima olisi pysynyt samana, niin nettopalkan olisi pitänyt kasvaa samassa suhteessa. (+1p)

\(1,241 \cdot 3500 \approx 4 \ 342,59\) (+2p)

Vastaus: Palkan olisi pitänyt olla 4 342,59 euroa (+1p)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: