Testi 5.1

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Selitä seuraavat käsitteet

a) alkuaine

b) yhdiste

c) faasi

d) heterogeeninen seos

e) lejeerinki

f) emulsio

ja anna esimerkki jokaisesta käsitteestä.

Pisteytysohje: 

a) Alkuaineen kaikilla atomeilla on ytimessä yhtä monta protonia eli kaikkien atomien järjestysluku (Z) on sama. (+½p) Esimerkiksi alumiini (Al) on alkuaine.(+½p)

b) Yhdiste koostuu kahdesta tai useammasta eri alkuaineesta, joiden atomit liittyvät toisiinsa tietyssä kokonaislukusuhteessa. (+½p) Esimerkiksi vesi on yhdiste.(+½p)

c) Faasi on yhtenäinen olomuotoalue.(+½p) Esimerkiksi veden ja öljyn seoksessa esiintyy kaksi erillistä nestefaasia.(+½p)

d) Heterogeenisessa seoksessa on vähintään kaksi faasia eli olomuotoaluetta.(+½p) Esimerkiksi veden ja öljyn seos on heterogeeninen.(+½p)

e) Lejeerinki on metalliseos.(+½p) Esimerkiksi pronssi on lejeerinki, joka koostuu kuparista ja tinasta.(+½p)

f) Emulsio on kahden toiseensa liukenemattoman nesteen muodostama heterogeeninen seos (+½p), esimerkiksi kosteusvoide.(+½p)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Luokittele seuraavat aineet mahdollisimman tarkasti puhtaisiin aineisiin ja seoksiin. Käytä käsitteitä alkuaine, molekyyliyhdiste, ioniyhdiste, homogeeninen seos ja heterogeeninen seos.

a) happikaasu

b) ruostumaton teräs

c) etanoli

d) majoneesi

e) maito

f) ruokasooda eli natriumkarbonaatti

Pisteytysohje: 

a) happikaasu - puhdas aine (+½p), tarkemmin alkuaine (+½p)

b) ruostumaton teräs - homogeeninen seos (+1p)

c) etanoli - puhdas aine (+½p), tarkemmin molekyyliyhdiste (+½p)

d) majoneesi - heterogeeninen seos (+1p)

e) maito - homogeeninen seos (+1p)

f) ruokasooda eli natriumkarbonaatti - puhdas aine (+½p), tarkemmin ioniyhdiste (+½p)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Minkä erotusmenetelmän valitset, jos sinun pitää erottaa

a) vesi ja etanoli toisistaan?

b) suola ja vesi toisistaan?

c) hiekka ja vesi toisistaan?

Perustele vastauksesi.

Pisteytysohje: 

a) Vedellä ja etanolilla on eri kiehumispisteet (+1p), joten niiden erottamisessa voidaan hyödyntää tislausta (+1p).

b) Suola liukenee veteen (+1p), joten aineiden erottamiseksi vesi voidaan haihduttaa pois (+1p), jolloin suola kiteytyy haihdutusmaljan pohjalle.

c) Hiekka ei liukene veteen (+1p), joten hiekan ja veden erottamiseen voidaan käyttää suodattamista (+1p).

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: