Adjektiivien vertailu

Suositeltava osaamistaso: 
85%

1. Warmer ja more dangerous ovat molemmat komparatiiveja. Mitä ne tarkoittavat suomeksi ja miksi ne on muodostettu eri tavalla? (2p)

2. The funniest ja the most expensive ovat molemmat superlatiiveja. Mitä ne tarkoittavat suomeksi ja miksi ne on muodostettu eri tavalla? (2p)

3. MIkä lyhyt sana yleensä edeltää superlatiivia? Entä onko lause This is our most expensive car oikein? Miksi? (2p)

Pisteytysohje: 

1. Lämpimämpi ja vaarallisempi. Ensimmäinen on lyhyt adjektiivi, joten siihen tulee pääte -er. Toinen on pitkä adjektiivi, joten sen eteen laitetaan sana more.

-> +0,5p/oikea suomennos, eli yhteensä 1p

-> +1p oikeasta säännöstä (lyhyeen pääte, pitkään more eteen)

2. Hauskin ja kallein. Ensimmäinen on lyhyt adjektiivi, joten siihen tulee pääte -est. Toinen on pitkä adjektiivi, joten sen eteen laitetaan sana most.

-> +0,5p/oikea suomennos, eli yhteensä 1p

-> +1p oikeasta säännöstä (lyhyeen pääte, pitkään most eteen)

3. Määräinen artikkeli the (+1p). Lause on oikein (+0,5p), koska artikkelin sijaan superlatiivin edessä voi olla myös omistuspronomini, kuten our = meidän (+0,5p).

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Kirjoita komparatiivilauseita annettuja adjektiiveja käyttäen. Huomaa, että osa adjektiiveista on pitkiä ja osa lyhyitä. Käytä vähintään yhdessä lauseessa kuin-sanaa!

1. lyhyempi (kuin)

2. kauniimpi (kuin)

3. uudempi (kuin)

4. kiinnostavampi (kuin)

5. parempi (kuin)

6. jännittävämpi (kuin)

 

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikeasta komparatiivilauseesta +1p. Eli +0,5p. oikeasta adjektiivista ja +0,5p. oikeasta taivutuksesta. Jos yhdessäkään lauseessa ei ole kuin-sanaa (= than), vähennä loppupistemäärästä 1p. Pyöristä lopullinen pistemäärä ylöspäin lähimpään tasalukuun (esim. 3,5 -> 4).

1. shorter (than)

2. more beautiful (than)

3. newer (than)

4. more interesting (than)

5. better (than)

6. more exciting (than)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Kirjoita superlatiivilauseita annettuja adjektiiveja käyttäen. Huomaa, että osa adjektiiveista on pitkiä ja osa lyhyitä.

1. pisin

2. kuuluisin

3. huonoin

4. vaikein

5. ihmeellisin

6. kamalin

Pisteytysohje: 

Jokaisesta lauseesta +1p. Eli jokaisesta oikeasta adjektiivista +0,5p ja jokaisesta oikeasta taivutuksesta +0,5p. Jos superlatiiveista puuttuu määräinen artikkeli the, vähennä yksi piste kokonaispistemäärästä. Pyöristä lopputulos ylöspäin lähimpään tasalukuun (esim. 3,5 -> 4).

 1. the longest / the tallest

2. the most famous

3. the worst

4. the hardest / the most difficult

5. the most amazing / the most wonderful

6. the most horrible / the most terrible / the most horrific

 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: