1. asteen yhtälö II

Teoria

1. Sulkujen yhtälössä

Opitaan poistamaan yhtälössä olevat sulut samaan tapaan kuin polynomilausekkeissa.

2. Vakiokirjaimet yhtälössä

Opetellaan ratkaisemaan yhtälö tietyn muuttujan suhteen.

3. Identtiset yhtälöt

Kerrataan identtisen yhtälön käsite ja opetellaan ratkaisemaan identtisiä yhtälöitä.