Toisen asteen yhtälö

Teoria

1. Toisen asteen yhtälö (osa 1)

Opetellaan toisen asteen yhtälön käsite ja ratkaistaan ensimmäiset toisen asteen yhtälöt.

2. Toisen asteen yhtälö (osa 2)

Opitaan ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä ottamalla neliöjuuri puolittain.

3. Toisen asteen yhtälö (osa 3)

Opitaan ratkaisemaan erilaisia vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.