FY2: Lämpötila ja paine

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Ymmärrän ja tiedän

  • avoimen systeemin
  • suljetun systeemin
  • eristetyn systeemin

erot energian ja aineen siirtymisen kannalta.

Lisäksi osaan antaa esimerkkejä avoimista, suljetuista ja eristetyistä systeemeistä.

 

Oppimisen tueksi:

FY2/1: Termodynaaminen systeemi

Opetus.tv: Systeemit ja energia

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tiedän ja ymmärrän termodynaamisen tasapainon käsitteen.

 

Oppimisen tueksi:

FY2/1: Termodynaaminen systeemi

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tiedän lämpötilan yksikön SI-järjestelmässä ja osaan muuttaa celsiusasteet SI-järjestelmän mukaiseen lämpötilan yksikköön.

 

Oppimisen tueksi:

FY2/3: Lämpötila

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tiedän ja ymmärrän mistä ilmanpaine aiheutuu.

Osaan laskea kappaleeseen kohdistuvan kokonaispaineen väliaineessa.

 

Oppimisen tueksi:

FY2/4: Paine

 

FY2/5: Hydrostaattinen paine

Opetus.tv: Hydrostaattinen paine

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tiedän ja ymmärrän miksi paine kohdistaa kappaleeseen voiman ja osaan laskea tämän voiman suuruuden.

 

Oppimisen tueksi:

FY2/4: Paine

 

FY2/5: Hydrostaattinen paine

 

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tiedän termodynaamisen systeemin tilaa kuvaavat tilanmuuttujat ja pystyn selittämään makrotason tilanmuuttujista paineen ja lämpötilan mikrotasolla.

 

Oppimisen tueksi:

FY2/1: Aineen rakenne

FY2/3: Lämpötila

FY2/4: Paine

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: