FY2: Kaasujen tilanyhtälöt

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Tiedän ja ymmärrän kineettisen kaasuteorian perusoletukset ja osaan vertailla ideaalikaasua reaalikaasuun.

 

Oppimisen tueksi:

FY2/12: Kineettinen kaasuteoria

Pisteytysohje: 
Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Ymmärrän isotermisen, isokoorisen ja isobaarisen prosessin erot.

Tunnistan isotermisen, isokoorisen ja isobaarisen prosessin kuvaajat.

 

Oppimisen tueksi:

FY2/13: Kaasulait

Opetus.tv: Boylen laki

Opetus.tv: Charlesin laki

Opetus.tv: Gay-Lussacin laki

Opetus.tv: Ideaalikaasun tilanyhtälö

Pisteytysohje: 
Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Osaan mikrotasolla perustella mitä tapahtuu, jos kaasun lämpötila, tilavuus tai paine muuttuu.

 

Oppimisen tueksi:

FY2/12: Kineettinen kaasuteoria

Opetus.tv: Boylen laki

Opetus.tv: Charlesin laki

Opetus.tv: Gay-Lussacin laki

Opetus.tv: Ideaalikaasun tilanyhtälö

Pisteytysohje: 
Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Osaan tehdä koejärjestelyt Boylen, Charlesin ja Gay-Lussacin lakien osoittamiseksi.

Osaan tehdä myös tarvittavat mittaustulosten analysoinnit.

 

Oppimisen tueksi:

FY2/13: Kaasulait

Opetus.tv: Boylen laki

Opetus.tv: Charlesin laki

Opetus.tv: Gay-Lussacin laki

Opetus.tv: Ideaalikaasun tilanyhtälö

Pisteytysohje: 
Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Osaan ideaalikaasun tilanyhtälöä käyttämällä laskea kaasun ainemäärän, lämpötilan, paineen tai tilavuuden  kun minulle on anettu tarvittavat lähtötiedot.

 

Oppimisen tueksi:

FY2/13: Kaasulait

Opetus.tv: Ideaalikaasun tilanyhtälö

 

Pisteytysohje: 
Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: