FY2: Olomuodon muutokset ja energia

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Osaan nimetä aineen eri olomuodot ja olomuodon muutokset ja perustella aineen olomuodon muutokset mikrotasolla.

 

Oppimisen tueksi:

FY2/14: Olomuodon muutokset ja energia

Opetus.tv: Aineen olomuodot ja faasidiagrammit

Pisteytysohje: 
Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Osaan etsiä faasidiagrammista aineen eri olomuodot, olomuodon muutoskäyrät, kolmoispisteen ja kriittisen pisteen.

Osaan faasidiagrammin avulla tulkita aineen olomuodon muutokset paineen tai lämpötilan muutuessa.

 

Oppimisen tueksi:

FY2/15: Faasidiagrammi

Opetus.tv: Aineen olomuodot ja faasidiagrammit

 

Pisteytysohje: 
Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Osaan määritellä kolmoispisteen ja kriittisen pisteen.

 

Oppimisen tueksi:

FY2/15: Faasidiagrammi

Opetus.tv: Aineen olomuodot ja faasidiagrammit

Pisteytysohje: 
Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Osaan määritellä käsitteet kiehuminen, haihtuminen ja kastepiste ja ymmärrän mitä ne tarkoittavat.

 

Oppimisen tueksi:

FY2/16: Kiehuminen

Opetus.tv: Aineen olomuodot ja faasidiagrammit

Pisteytysohje: 
Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tiedän ja ymmärrän lämpö- ja ominaislämpökapasiteettin määritelmän.

 

Oppimisen tueksi:

FY2/17: Lämpökapasiteetti

FY2/18: Ominaislämpökapasiteetti

Opetus.tv: Lämpö- ja ominaislämpökapasiteetti

Pisteytysohje: 
Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Osaan laskea nestemäisen aineen lämmittämiseen ja höyrystymiseen tarvittavan energian halutusta alkulämpötilasta.

Osaan laskea aineen nestemäisen aineen jäähtymisessä ja jähmettymisessä vapautuvan energian halutusta alkulämpötilasta.

 

Oppimisen tueksi:

FY2/19: Sulamis- ja höyrystymislämpö

FY2: Lämpö- ja ominaislämpökapasiteetti

Pisteytysohje: 
Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: