Atomi ja aineen rakenne

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Atomimallien kehitys

Tiedän seuraavat asiat:

  1. Tiedän, millä kokeella Rutherford v. 1911 osoitti Thompsonin atomimallin mahdottomaksi ja päätteli, että atomi koostuu positiivisesta ytimestä, jota kiertää negatiivisesti varautunut elektroni.
  2. Tiedän, miksi Rutherfordin klassisen fysiikan malli on puutteellinen ja miten Bohrin v. 1913 esittämä malli on täsmällisempi, tosin edelleen puutteellinen ja toimii vain lähinnä yksielektroniselle vetyatomille.
  3. Tiedän, miten de Broglien aaltomalli (elektronin aaltoluonne) tukee Bohrin atomimallia.
  4. Tiedän jotain Schrödingerin v. 1926 esittämästä kvanttimekaanisesta atomimallista ja käsitteistä elektronipilvi ja orbitaali.

 

Oppimisen tueksi:

Varhaiset atomimallit -teoria

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Energiatasokaavio ja vetyatomin energiatilat

"Ymmärrän jotenkin, miksi Bohrin vetyatomimallissa elektroni voi olla vain tietyillä energiatiloilla (kvanttiteoria, de Broglien teoria). Osaan myös laskea atomin emittoiman/absorboiman fotonin energian ja aallonpituuden energiatasokaavion avulla, kun tiedetään miltä energiatasolta elektroni siirtyy millekin energiatasolle."

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Fluoresenssi, fosforenssi ja stimuloitu emissio (laser)

"Ymmärrän, mitä fluoresenssi-ilmiössä tapahtuu atomitasolla ja tiedän, mitä fosforesenssi tarkoittaa. Ymmärrän, miten laservalo eroaa tavallisesta valosta sekä miten laservaloa saadaan aikaan atomitasolla."

 

Oppimisen tueksi:

Tiedätkö loisteputkien toimintaperiaatteen sekä sen, miksi rikkoutuneet loisteputket ovat ongelmajätettä?

VIDEO: How a Fluorescent Light Works (2:16)

VIDEO: How lasers work (in theory) (1:41)
(L.A.S.E.R = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, eli valon vahvistaminen säteilyn stimuloidulla emissiolla)

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Spektri

"Ymmärrän, mitä käsite spektri tarkoittaa eri tilanteissa."

Esim.:

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Emissio- ja absorptiospektri

"Ymmärrän, miten emissio- ja absorptiospektrin eron, molempien syntytavan sekä sen, miten niitä voidaan hyötykäyttää aineen rakenteen tutkimisessa."

 

Oppimisen tueksi:

KUVA: emissio- ja absorptiospektrin syntymekanismi

VIDEO: Distinguish between absorption and emission spectra and how each is produced (2:49)

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Vetyatomin spektri

"Tiedän, mitä Lydmanin, Balmerin ja Paschenin sarjat tarkoittavat. Osaan myös laskea vetyatomin emittoiman fotonin aallonpituuden, jos tiedän mistä energiatilasta elektroni siirtyy mihinkin tilaan."

 

Oppimisen tueksi:

KUVA: Vedyn energiatasot ja spektrisarjat

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: