Tulevaisuus 1

Suositeltava osaamistaso: 
80%

1. Futuuri on aikamuoto, joka viittaa menneeseen/nykyiseen/tulevaan. Englannissa futuurin apuverbi on _______________ ja kieltomuoto tästä apuverbistä on ____________. (3p)

2. Apuverbiä shall käytetään, kun __________________________________________________________________________________. (1p)

3. Jos puhutaan aikomuksista tai suunnitelmista, käytetään englanniksi ________________________________ -rakennetta. (1p)

4. Futuurissa  - kuten aikomuksen ilmaisussakin -  pääverbi on ____________________________. (missä muodossa?) (1p)

 

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikeasta vastauksesta +1p. Kohdassa 2. voit antaa puolikkaan, jos osa tiedoista on oikein. Pyöristä lopullinen pistemäärä ylös lähimpään tasalukuun (esim. 3,5 -> 4).

1. Futuuri on aikamuoto, joka viittaa tulevaan. Englannissa futuurin apuverbi on will ja kieltomuoto tästä apuverbistä on won't. (3p)

2. Apuverbiä shall käytetään ehdottavissa kysymyksissä, joissa tekijänä on minä tai me. (1p)

3. Jos puhutaan aikomuksista tai suunnitelmista, käytetään englanniksi be going to -rakennetta. (1p)

4. Futuurissa  - kuten aikomuksen ilmaisussakin -  pääverbi on perusmuodossa(missä muodossa?) (1p)

 
Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

1. Etsi futuurit ja be going to -rakenteet ja muuta ne kielteisiksi. (3p)

Next summer my family is going to travel to France. We are going to go to Disneyland. I'm sure my kids will love it! 

2. Etsi futuurit ja be going to -rakenteet ja muuta ne kysymyksiksi. (3p)

 We will have to save money before the trip. We are going to work hard to reach our goal. You will not come with us.

Pisteytysohje: 

+0,5p oikein löydetystä rakenteesta ja +0,5p kun muutos on tehty oikein, eli kieltomuodoissa kieltosana on oikein ja oikeassa paikassa ja kysymyksissä sanajärjestys on oikea.

1. Etsi futuurit ja be going to -rakenteet ja muuta ne kielteisiksi. (3p) 

Next summer my family isn't going to travel to France (+1p). We aren't going to go to Disneyland (+1p). I'm sure my kids will not (won't) love it (+1p)! 

2. Etsi futuurit ja be going to -rakenteet ja muuta ne kysymyksiksi. (3p)

Will we have to save money before the trip?

Are we going to work hard to reach our goal?

Won't you come with us?

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Kirjoita lauseita tulevaisuudesta.

1. Kerro, mitä aiot tehdä ensi kesänä. (1p)

2. Kerro, mitä ystäväsi ei aio tehdä ensi kesänä. (My friend...) (1p)

3. Kysy, mitä kaverisi aikoo tehdä ensi kesänä. (you - do) (1p)

4. Kirjoita lause, joka alkaa: Next week, we ..... käytä futuuria! (1p)

5. Keksi itse kysymys futuuria käyttäen. (1p)

6. Tee kysymyslause, jossa ehdotat kaverillesi elokuviin menoa tänä iltana. Tekijänä on we. (1p)

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein muodostetusta tulevaisuuden aikamuodosta +1p. Huomaa, että aikoa on englanniksi be going to. Voit antaa puolikkaita pisteitä, jos osa rakenteesta on oikein. Pyöristä loppupistemäärä tarvittaessa ylöspäin seuraavaan tasalukuun, esim. 3,5 -> 4.

1. I'm going to  + perusmuoto .... next summer. (1p) 

2. My friend isn't going to + perusmuoto .... next summer. (1p)

3. What are you going to do next summer?  (1p)

4. Next week, we will/won't + perusmuoto ..... (1p)

5.  (kysymyssana) will/won't + tekijä + perusmuoto (1p)

6. Shall we go to the movies tonight? (1p, jos kirjoitit will we go -> 0,5p)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: