Atomin ydin

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Ytimen rakenne ja isotoopit

"Tunnen ytimen rakenteen ja sen kokoluokan suhteessa atomin kokoon. Tiedän myös seuraavien käsitteiden merkitykset: protoni, neutroni, nukleoni, nuklidi, isotooppi."

 

Oppimisen tueksi:

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Ydinvoima

"Ymmärrän, miksi ydin pysyy kasassa, vaikka samanvarauksiset protonit kokevat sähköistä hylkimisvoimaa. Tiedän myös käsitteet: vahva vuorovaikutus, ydinvoima, kvarkki ja gluoni."

 

Oppimisen tueksi:

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Atomimassayksikkö

"Ymmärrän mitä tarkoittaa atomimassayksikkö (1u) ja mikä on sen yhteys Avogadron lukuun. Tiedän myös, kuinka paljon 1u on energiana (J tai eV), kun sen muuttaa Einsteinin $E=mc^2$ yhtälön avulla."

 

Oppimisen tueksi:

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Massavaje

"Ymmärrän mitä tarkoittaa massavaje ja osaan laskea ytimen massavajeen atomille kuin atomille."

 

Oppimisen tueksi:

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Sidosenergia ja sidososuus

"Ymmärrän mitä tarkoittaa sidosenergia ja sidososuus. Osaan laskea massavajeen avulla ytimen sidosenergian ja sidososuuden mille tahansa ytimelle."

 

Oppimisen tueksi:

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: