Radioaktiivisuus ja hajoamislaki

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Alfahajoaminen

"Osaan kirjoittaa alfahajoamisen reaktioyhtälön, laskea hajoamisenergian (massavajeen avulla) sekä määrittää alfahiukkasen ja tytärytimen liike-energiat."

 

Oppimisen tueksi:

Alfahajoaminen ja radioaktiivisuus

Alfahajoamisen reaktioenergia

Ydinhajoamisen kinematiikkaa

YO-S2011/9 tehtävän ratkaisu

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Beetahajoaminen

"Osaan kirjoittaa molemmat beetahajoamisen reaktioyhtälöt ja laskea hajoamisenergiat (massavajeen avulla)."

 

Oppimisen tueksi:

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Elektronisieppaus

"Ymmärrän, mitä elektronisieppauksessa tapahtuu, osaan kirjoittaa reaktioyhtälön ja laskea vapautuvan energian määrän (massavajeen avulla)."

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Gammasäteily

"Tiedän, miten gammasäteilyä voi muodostua joko annihilaatiossa tai atomin ytimessä. Tiedän myös mitä tarkoitetaan parinmuodostuksella ja osaan soveltaa gammasäteilyn heikennyslakia."

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Aktiivisuus ja puoliintumisaika

"Ymmärrän mitä tarkoittaa aktiivisuus, ja osaan laskea näytteen hetkellisen aktiivisuuden, kun aineen massa on tiedossa. Tiedän myös mitä tarkoittaa puoliintumisaika."

 

Oppimisen tueksi:

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Hajoamislaki ja radiohiiliajoitus

"Osaan hyödyntää hajoamislain kaavaa ja ratkaista siitä eri asioita logaritmeja hyödyntäen. Tiedän myös radiohiiliajoituksen perusperiaatteen."

 

Oppimisen tueksi:

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: