Fuusio & fissio ja hiukkasfysiikka

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Fuusio ja fissio

"Ymmärrän mitä tarkoittaa fuusio- ja fissioreaktio ja ymmärrän myös, miksi molemmissa reaktioissa vapautuu energiaa (massavaje)."

 

Oppimisen tueksi:

VIDEO: Fissio ja fuusio (8:42)

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Fuusion ja fission reaktioyhtälöt

"Ymmärrän päällisin puolin fuusio- ja fissioreaktioiden reaktioyhtälöt ja osaan massavajeen avulla laskea vapautuneen energian määrän. Ymmärrän myös, miksi fuusioreaktiota ei helposti tapahdu Maan pinnalla (Coulombin valli)."

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Fissiovoimalaitos (ydinvoimalaitos)

"Ymmärrän reaktiomekanismin ja ketjureaktion idean fissiovoimalaitoksissa. Tiedän myös päällisin puolin, miten ydinvoimalaitokset toimivat ja pystyn perustellusti muodostamaan oman mielipiteen sille, miksi ydinvoimaa pitäisi/ei pitäisi rakentaa lisää."

 

Oppimisen tueksi:

VIDEO: Nuclear Reactor - Understanding how it works (4:51)

VIDEO: Inside a nuclear reactor core (3:52)

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Standardimalli

"Ymmärrän, mitä tarkoitetaan käsitteellä hiukkasfysiikan standardimalli."

 

Oppimisen tueksi:

VIDEO: The Standard Model (8:12)

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Hiukkastutkimus

"Tiedän jotain siitä, miten alkeishiukkasten rakenteita ja vuorovaikutuksia tutkitaan nykypäivänä. Ymmärrän myös, että antiaine on ihan tavallista massallista ainetta, jota vain sattuu olemaan vähän lähiympäristössämme."

 

Oppimisen tueksi:

VIDEO: What is CERN? In 60 seconds (1:02)

LINKKI: CERN:n kotisivu

 

 

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Säteilyturvallisuus

"Kävin Säteilyturvakeskuksen nettisivuilla www.stuk.fi, lueskelin sieltä vähän aiheesta "säteilyn terveysvaikutukset" ja löysin sivuilta "suomalaisen keskimääräisen säteilyannoksen"."

 

Oppimisen tueksi:

Säteilyn terveysvaikutukset
Suomalaisen keskimääräinen säteilyannos
 

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä → 4 p.
Osittain eri mieltä → 2 p.
Täysin eri mieltä → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: