Tulevaisuus 2

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Seuraavat lauseet kertovat kaikki tulevaisuudesta. Mitä rakennetta tai aikamuotoa niissä on käytetty ja miksi? Jos et muista aikamuotojen nimiä, yritä määrittää ne muuten, esim. miten ne suomennettaisiin, mitä sanoja niiden muodostamiseen tarvitaan, tms.

 

 1. I am going to catch a lion.

 2. We are flying to Africa tomorrow.

 3. The flight leaves at 9:25 a.m.

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein nimetystä/selitetystä aikamuodosta +1p ja jokaisesta oikeasta syystä (eli miksi juuri kyseinen aikamuoto) +1p.

 

 1. am going to: be going to -rakennetta käytetään (+1p), koska kysymys on aikomisesta (+1p)

 2. are flying: kestopreesens eli be + -ing-muoto (+1p), koska kysymys on pian toteutuvasta suunnitelmasta. (+1p)

 3. leaves: yleispreesens (nykyaika, perusaikamuoto) (+1p), koska puhutaan aikataulusta (+1p)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Suomen kielessä ei ole tulevaisuuteen viittaavaa aikamuotoa, mutta englannissa on. Kirjoita seuraavia verbejä käyttäen tulevaisuuteen viittaavia futuurilauseita, joissa siis tarvitset apuverbiä will. Käytä kuitenkin viimeisessä lauseessa apuverbiä shall.

 

 1. myönteinen lause: change

 2. kielteinen lause: not remember

 3. kysymyslause: believe

 4. kysymyslause: where + live

 5. kielteinen kysymyslause: not forget

 6. shall + go -> muistathan millaisissa lauseissa tätä apuverbiä käytetään!

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein kirjoitetusta lauseesta +1p. Voit antaa myös puolikkaita, jos virhe on pieni. Tärkeää ovat oikeat verbimuodot ja oikea sanajärjestys. Pyöristä lopullinen pistemäärä ylöspäin seuraavaan tasalukuun (esim. 3,5 -> 4).

 

 1. will change

 2. won’t (will not) remember

 3. Will + tekijä + believe?

 4. Where will + tekijä + live?

 5. Won’t + tekijä + forget

 6. Shall we/I go…? (lauseen pitää olla kysymys, jossa tekijänä minä tai me)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Kirjoita lauseita (= tekijä + tekeminen + mitä/missä/milloin/tms.), jotka kertovat tulevaisuudesta. Mieti tarkkaan, mitä rakennetta tai aikamuotoa kussakin pitäisi käyttää! Eli älä käännä allaolevia, vaan kirjoita pyydetyt asiat englanniksi.

 

 1. Kerro, mihin aikaan juna Lontooseen lähtee.

 2. Kerro, milloin aiot tehdä läksysi.

 3. Kerro, mitä suunnittelet tekeväsi tänä iltana.

 4. Ehdota kaverillesi elokuviin menoa (kysymys!)

 5. Kysy, mitä kaverisi (=sinä) aikoo tehdä viikonloppuna.

 6. Kysy, milloin tämä testi loppuu.

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein kirjoitetusta lauseesta +1p. Voit antaa myös puolikkaita, jos virhe on pieni. Tärkeää ovat oikeat verbimuodot ja oikea sanajärjestys. Pyöristä lopullinen pistemäärä ylöspäin seuraavaan tasalukuun (esim. 3,5 -> 4).

 

 1. The train to London leaves … (at + time / on + day)

 2. I am going to do my homework….

 3. Tonight/This evening, I am + ing-muoto….. / I am going to + perusmuoto

 4. Shall we go to the movies?

 5. What are you going to do this weekend?

 6. When will this test end?

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: