Tulevaisuus 2

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Seuraavat lauseet kertovat kaikki tulevaisuudesta. Mitä rakennetta tai aikamuotoa niissä on käytetty ja miksi? Jos et muista aikamuotojen nimiä, yritä määrittää ne muuten, esim. miten ne suomennettaisiin, mitä sanoja niiden muodostamiseen tarvitaan, tms.

 

 1. Are we going to move to another city?

 2. Yes, we are moving to Manchester next week.

 3. Our bus leaves at 7:00 a.m. next Friday.

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein nimetystä/selitetystä aikamuodosta +1p ja jokaisesta oikeasta syystä (eli miksi juuri kyseinen aikamuoto) +1p.

 

 1. are going to: be going to -rakennetta käytetään (+1p), koska kysymys on aikomisesta (+1p)

 2. are moving: kestopreesens eli be + -ing-muoto (+1p), koska kysymys on pian toteutuvasta suunnitelmasta. (+1p)

 3. leaves: yleispreesens (nykyaika, perusaikamuoto) (+1p), koska puhutaan aikataulusta (+1p)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Suomen kielessä ei ole tulevaisuuteen viittaavaa aikamuotoa, mutta englannissa on. Kirjoita seuraavia verbejä käyttäen tulevaisuuteen viittaavia futuurilauseita, joissa siis tarvitset apuverbiä will. Käytä viimeisessä lauseessa apuverbiä shall.

 

 1. myönteinen lause: spend

 2. kielteinen lause: not dance

 3. kysymyslause: give

 4. kysymyslause: when + sing

 5. kielteinen kysymyslause: not run

 6. shall + come -> muistathan millaisissa lauseissa tätä apuverbiä käytetään!

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein kirjoitetusta lauseesta +1p. Voit antaa myös puolikkaita, jos virhe on pieni. Tärkeää ovat oikeat verbimuodot ja oikea sanajärjestys. Pyöristä lopullinen pistemäärä ylöspäin seuraavaan tasalukuun (esim. 3,5 -> 4).

 

 1. will spend

 2. won’t (will not) dance

 3. Will + tekijä + give?

 4. When will + tekijä + sing?

 5. Won’t + tekijä + run

 6. Shall we/I come…? (lauseen pitää olla kysymys, jossa tekijänä minä tai me)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Kirjoita lauseita (= tekijä + tekeminen + mitä/missä/milloin/tms.), jotka kertovat tulevaisuudesta. Mieti tarkkaan, mitä rakennetta tai aikamuotoa kussakin pitäisi käyttää! Älä siis käännä alla olevia lauseita, vaan kirjoita niissä pyydetyt asiat englanniksi.

 

 1. Kerro, mihin aikaan lentonne lähtee.

 2. Kerro, milloin aiot opiskella englantia.

 3. Kerro, mitä suunnittelet tekeväsi viikonloppuna.

 4. Ehdota ikkunan avaamista (kysymys!)

 5. Kysy, mitä kaverisi (=sinä) aikoo tehdä perjantai-iltana.

 6. Kysy, milloin lehmät lentävät.

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein kirjoitetusta lauseesta +1p. Voit antaa myös puolikkaita, jos virhe on pieni. Tärkeää ovat oikeat verbimuodot ja oikea sanajärjestys. Pyöristä lopullinen pistemäärä ylöspäin seuraavaan tasalukuun (esim. 3,5 -> 4).

 

 1. Our flight leaves/takes of … (at + time / on + day)

 2. I am going to study English….

 3. This weekend, I am + ing-muoto….. / I am going to + perusmuoto

 4. Shall we/I open the/a window?

 5. What are you going to do on Friday evening?

 6. When will cows fly?

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: