Ehtolauseet 1

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Missä seuraavista lauseista on kielioppivirhe (2p)? Miten korjaisit väärin kirjoitetut lauseet (2p) ja miksi (2p)?

 

 1. We will laugh, if you will tell us a joke.

 2. If she will study hard, she will learn anything she wants.

 3. If he runs away, his parents will be worried.

 4. I will move to London when I am older.
Pisteytysohje: 
 1. We will laugh, if you will tell us a joke. -> virhe, +0,5p

 2. If she will study hard, she will learn anything she wants. -> virhe, +0,5p

 3. If he runs away, his parents will be worried. -> oikein, +0,5p

 4. I will move to London when I am older. -> oikein, +0,5p

 

Lause 1. korjattuna: We will laugh, if you tell us a joke. -> +1p

Lause 2. korjattuna: If she studies hard, she will learn anything she wants. -> +1p

 

Miksi?  Koska lauseet ovat ehtolauseita, joissa päälauseessa on futuuri (tulevaisuus) ja siksi sivulauseessa (if-lauseessa) pitää olla preesens (nykyaika). -> +2p.

 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Jatka lauseita annettuja verbejä käyttäen. Mieti tarkkaan tarvitsetko preesensiä vai futuuria.

 

 1. When I’m thirty, …. (live)

 2. My cat will catch a mouse, if…. (be)

 3. I will go abroad if, …. (have)

 4. When the summer comes, ….. (swim)

 5. If you can’t do it, …. (help)

 6. I will lend you money, if… (need)

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein kirjoitetusta lauseesta +1p. Voit antaa myös puolikkaita, jos virhe on pieni. Tärkeää ovat oikeat verbimuodot ja oikea sanajärjestys. Pyöristä lopullinen pistemäärä ylöspäin seuraavaan tasalukuun (esim. 3,5 -> 4).

 1. When I’m thirty, …. (will live)

 2. My cat will catch a mouse, if…. (am/is/are, riippuen tekijästä)

 3. I will go abroad, if …. (have/has, riippuen tekijästä)

 4. When the summer comes, ….. (will swim)

 5. If you can’t do it, …. (will help)

 6. I will lend you money, if… (need/needs, riippuen tekijästä)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Kirjoita virkkeitä, joissa on sekä päälause, että ehtoa ilmaiseva sivulause. Älä siis käännä alla olevia lauseita, vaan kirjoita pyydetty asia englanniksi. Käytä päälauseessa futuuria!

 

 1. Kerro mitä teet, jos koirasi karkaa.

 2. Kerro, mitä vanhempasi tekevät, jos sairastut.

 3. Kerro, mitä tapahtuu, kun kesäloma alkaa.

 4. Kerro, mitä sinä ja ystäväsi teette kun koulupäivä päättyy.

 5. Kerro, mitä ystäväsi tekevät kun on syntymäpäiväsi.

 6. Kerro, mitä teet, jos saat kympin (= an A) enkusta.

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein kirjoitetusta lauseesta +1p. Voit antaa myös puolikkaita, jos virhe on pieni. Tärkeää ovat oikeat verbimuodot ja oikea sanajärjestys. Pyöristä lopullinen pistemäärä ylöspäin seuraavaan tasalukuun (esim. 3,5 -> 4). Huomaa, että päälause voi olla alussa tai lopussa, kuten sivulausekin.

 1. If my dog runs away, I will….

 2. My parents will….., if I get sick.

 3. When the summer holiday starts, … will….

 4. When the school day ends, we will …..

 5. My friends will….. , when it’s my birthday.

 6. If I get an A from English, I will ….

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: