Ehtolauseet 1

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Missä seuraavista lauseista on kielioppivirhe (2p)? Miten korjaisit väärin kirjoitetut lauseet (2p) ja miksi (2p)?

 

 1. We will cry, if something sad happens.

 2. If she will work hard, she will earn enough money.

 3. If he gets sick, his parents will be worried.

 4. I won’t move away from home, even when I will be an adult.
Pisteytysohje: 
 1. We will cry, if you something sad happens. -> oikein, +0,5p

 2. If she will work hard, she will earn enough money. -> virhe, +0,5p

 3. If he gets sick, his parents will be worried. -> oikein, +0,5p

 4. I won’t move away from home, even when I will be an adult. -> virhe, +0,5p

 

Lause 2. korjattuna: If she works hard, she will earn enough money. -> +1p

Lause 4. korjattuna: I won’t move away from home, even when I am an adult. -> +1p

 

Miksi?  Koska lauseet ovat ehtolauseita, joissa päälauseessa on futuuri (tulevaisuus) ja siksi sivulauseessa (if-lauseessa) pitää olla preesens (nykyaika). -> +2p.

 
Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Jatka lauseita annettuja verbejä käyttäen. Mieti tarkkaan tarvitsetko preesensiä vai futuuria.

 

 1. When I’m thirty, …. (live)

 2. My cat will catch a mouse, if…. (be)

 3. I will go abroad if, …. (have)

 4. When the summer comes, ….. (swim)

 5. If you can’t do it, …. (help)

 6. I will lend you money, if… (need)

 

 
Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein kirjoitetusta lauseesta +1p. Voit antaa myös puolikkaita, jos virhe on pieni. Tärkeää ovat oikeat verbimuodot ja oikea sanajärjestys. Pyöristä lopullinen pistemäärä ylöspäin seuraavaan tasalukuun (esim. 3,5 -> 4).

 1. When I’m thirty, …. (will live)

 2. My cat will catch a mouse, if…. (am/is/are, riippuen tekijästä)

 3. I will go abroad, if …. (have/has, riippuen tekijästä)

 4. When the summer comes, ….. (will swim)

 5. If you can’t do it, …. (will help)

 6. I will lend you money, if… (need/needs, riippuen tekijästä)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Kirjoita virkkeitä, joissa on sekä päälause, että ehtoa ilmaiseva sivulause. Älä siis käännä alla olevia lauseita, vaan kirjoita pyydetty asia englanniksi. Käytä päälauseessa futuuria!

 

 1. Kerro mitä teet, kun tulee viikonloppu

 2. Kerro, mitä vanhempasi tekevät, jos saat kokeesta 10 (=an A).

 3. Kerro, mitä tapahtuu, kun ysiluokka alkaa.

 4. Kerro, mitä sinä ja ystäväsi teette kun koulupäivä päättyy.

 5. Kerro, mitä ystäväsi tekevät kun täytät 15.

 6. Kerro, mitä teet, jos koirasi jää auton alle.

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein kirjoitetusta lauseesta +1p. Voit antaa myös puolikkaita, jos virhe on pieni. Tärkeää ovat oikeat verbimuodot ja oikea sanajärjestys. Pyöristä lopullinen pistemäärä ylöspäin seuraavaan tasalukuun (esim. 3,5 -> 4). Huomaa, että päälause voi olla alussa tai lopussa, kuten sivulausekin.

 1. When the weekend comes, I will….

 2. My parents will….., if I get an A from an exam..

 3. When the ninth/9th grade starts, … will….

 4. When the school day ends, we will …..

 5. My friends will….. , when I turn 15.

 6. If my dog gets hit by a car, I will ….

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: