Ehtolauseet 2

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Missä seuraavista lauseista on kielioppivirhe (kaksi lausetta, yht. 2p)? Mikä lauseissa on mennyt pieleen (sama juttu molemmissa, yht. 2p)? Miten korjaisit väärin kirjoitetut lauseet (2p)?

 

 1. If our teacher would ever tell jokes, we would laugh.

 2. She could speak Spanish, if she studied hard.  

 3. If my dog ran away, I would go search for it.

 4. My parents would miss me, if I would move to London.

Pisteytysohje: 
 1. If our teacher would ever tell jokes, we would laugh. -> virhe, +0,5p

 2. She could speak Spanish, if she studied hard.  -> oikein, +0,5p

 3. If my dog ran away, I would go search for it. -> oikein, +0,5p

 4. My parents would miss me, if I would move to London. -> virhe, +0,5p

 

Lause 1. korjattuna: If our teacher ever told jokes, we would laugh. -> +1p

Lause 4. korjattuna: My parents would miss me, if I moved to London. -> +1p

 

Miksi?  Koska lauseet ovat ehtolauseita, joissa päälauseessa on konditionaali (isi-muoto) ja siksi sivulauseessa (if-lauseessa) pitää olla imperfekti (mennyt). -> +2p.

 
Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Jatka lauseita annettuja verbejä käyttäen. Mieti tarkkaan tarvitsetko konditionaalia vai imperfektiä ja muista, että konditionaalin voi muodostaa myös could, should ja might -apuverbeillä.

 

 1. If I won the lottery, …. (move)

 2. My cat would catch a mouse, if…. (be)

 3. I would travel more if, …. (have)

 4. If there were sharks in Finnish lakes, ….. (swim)

 5. Your best friend should help you, if …. (need)

 6. I’m sure cows would fly, if… (have)

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein kirjoitetusta lauseesta +1p. Voit antaa myös puolikkaita, jos virhe on pieni. Tärkeää ovat oikeat verbimuodot ja oikea sanajärjestys. Pyöristä lopullinen pistemäärä ylöspäin seuraavaan tasalukuun (esim. 3,5 -> 4).

 

 1. If I won the lottery, I would move ….

 2. My cat would catch a mouse, if he/she/it was…..

 3. I would travel more if, I had …. (more money maybe?)

 4. If there were sharks in Finnish lakes, I would(n’t) swim…..

 5. Your best friend should help you, if you needed help….

 6. I’m sure cows would fly, if they had … (wings maybe?)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Vastaa kysymyksiin englanniksi kokonaisin (ehto)lausein. Ole kuitenkin tarkkana, osa kysymyksistä on konditionaalissa (isi) ja osa tulevaisuudessa (futuuri). Esimerkiksi:

 • Mitä tekisit, jos voittaisit lotossa?

 • If I won the lottery, I would travel to New York City.

 

Ole kuitenkin tarkkana, osa kysymyksistä on konditionaalissa (isi) ja osa tulevaisuudessa (futuuri).

 

 1. Mitä tekisit, jos olisit näkymätön?

 2. Mitä teet, kun on syntymäpäiväsi?

 3. Mitä vanhempasi tekevät, jos pelaat liikaa?

 4. Mitä tapahtuisi, jos ihmiset osaisivat lentää?

 5. Mitä siskosi tekisi, jos varastaisit hänen kännykkänsä?

 6. Mitä teet, kun välitunti alkaa?

Pisteytysohje: 

 

Jokaisesta oikein kirjoitetusta lauseesta +1p. Voit antaa myös puolikkaita, jos virhe on pieni. Tärkeää ovat oikeat verbimuodot ja oikea sanajärjestys. Pyöristä lopullinen pistemäärä ylöspäin seuraavaan tasalukuun (esim. 3,5 -> 4).

 1. If I was/were invisible, I would/could ….

 2. When it is my birthday, I will ….

 3. If I play too much, my parents will …

 4. If people could fly, we wouldn’t need planes. (tms., mutta would on tarpeen!)

 5. If I stole her phone, my sister would (get very angry, maybe?)

 6. When the break starts, I will …

 

 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: