Ehtolauseet 2

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Missä seuraavista lauseista on kielioppivirhe (kaksi lausetta, yht. 2p)? Mikä lauseissa on mennyt pieleen (sama juttu molemmissa, yht. 2p)? Miten korjaisit väärin kirjoitetut lauseet (2p)?

 

 1. If I ever would see a ghost, I wouldn’t believe my eyes.

 2. She could travel around the world, if she had enough money.  

 3. If my cat caught a mouse, I would let her eat it.

 4. My brother would come with me, if I would go to Spain.

Pisteytysohje: 
 1. If I ever would see a ghost, I wouldn’t believe my eyes. -> virhe, +0,5p

 2. She could travel around the world, if she had enough money.  -> oikein, +0,5p

 3. If my cat caught a mouse, I would let her eat it. -> oikein, +0,5p

 4. My brother would come with me, if I would go to Spain. -> virhe, +0,5p

 

Lause 1. korjattuna: If I ever saw a ghost, I wouldn’t believe my eyes. -> +1p

Lause 4. korjattuna: My brother would come with me, if I would go to Spain. -> +1p

 

Miksi?  Koska lauseet ovat ehtolauseita, joissa päälauseessa on konditionaali (isi-muoto) ja siksi sivulauseessa (if-lauseessa) pitää olla imperfekti (mennyt). -> +2p.

 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Jatka lauseita annettuja verbejä käyttäen. Mieti tarkkaan tarvitsetko konditionaalia vai imperfektiä ja muista, että konditionaalin voi muodostaa myös could, should ja might -apuverbeillä.

 

 1. If I won the lottery, …. (move)

 2. My cat would catch a mouse, if…. (be)

 3. I would travel more if, …. (have)

 4. If there were sharks in Finnish lakes, ….. (swim)

 5. Your best friend should help you, if …. (need)

 6. I’m sure cows would fly, if… (have)

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein kirjoitetusta lauseesta +1p. Voit antaa myös puolikkaita, jos virhe on pieni. Tärkeää ovat oikeat verbimuodot ja oikea sanajärjestys. Pyöristä lopullinen pistemäärä ylöspäin seuraavaan tasalukuun (esim. 3,5 -> 4).

 

 1. If I won the lottery, I would move ….

 2. My cat would catch a mouse, if he/she/it was…..

 3. I would travel more if, I had …. (more money maybe?)

 4. If there were sharks in Finnish lakes, I would(n’t) swim…..

 5. Your best friend should help you, if you needed help….

 6. I’m sure cows would fly, if they had … (wings maybe?)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Vastaa kysymyksiin englanniksi kokonaisin (ehto)lausein. Ole kuitenkin tarkkana, osa kysymyksistä on konditionaalissa (isi) ja osa tulevaisuudessa (futuuri). Esimerkiksi:

 • Mitä tekisit, jos voittaisit lotossa?

 • If I won the lottery, I would travel to New York City.

 

Ole kuitenkin tarkkana, osa kysymyksistä on konditionaalissa (isi) ja osa tulevaisuudessa (futuuri).

 

 1. Mitä tekisit, jos olisit rikas?

 2. Mitä teet, kun heräät huomenna?

 3. Mitä vanhempasi tekevät, jos tulet liian myöhään kotiin?

 4. Mitä tapahtuisi, jos ihmiset auttaisivat toisiaan?

 5. Mitä veljesi tekisi, jos sotkisit hänen huoneensa?

 6. Mitä teet, kun oppitunti alkaa?

 

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein kirjoitetusta lauseesta +1p. Voit antaa myös puolikkaita, jos virhe on pieni. Tärkeää ovat oikeat verbimuodot ja oikea sanajärjestys. Pyöristä lopullinen pistemäärä ylöspäin seuraavaan tasalukuun (esim. 3,5 -> 4).

 1. If I was/were rich, I would/could ….

 2. When I wake up tomorrow, I will ….

 3. If I come home too late, my parents will/won’t …

 4. If people helped each other/one another, ….  would(n’t) ...

 5. If I messed up his room, my brother would (get very angry, maybe?)

 6. When the lesson starts, I will …

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: