Preesens

Suositeltava osaamistaso: 
85%

Etsi virheelliset lauseet (2p) ja korjaa ne (2p). Mikä lauseissa oli väärin? (2p)

 

 1. Sammy love to sing.

 2. He often sings with his friends.

 3. I likes to listen to their music.

 4. They play in a garage.
Pisteytysohje: 
 1. Sammy love to sing. -> virhe, +0,5p

 2. He often signs with his friends. -> oikein, +0,5p

 3. I likes to listen to their music. -> virhe, +0,5p

 4. They play in a garage. -> oikein, +0,5p

 

Lause 1. korjattuna: Sammy loves to sing. -> +1p

Lause 3. korjattuna: I like to listen to their music. -> +1p


Mikä oli väärin? Lauseessa 1. tekijä on Sammy, eli yksikön 3. persoona, siksi verbin perässä pitää olla s. Lauseessa 3. tekijä on I (=minä), mikä puolestaan ei ole yksikön 3. vaan yksikön 1. persoona ja siksi verbin perässä ei kuulu olla s-kirjainta. -> +2p.

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Vastaa kysymyksiin englanniksi kokonaisin lausein (=tekijä + tekeminen + loput).

 

 1. What day is it today?

 2. Where does your brother live?

 3. Does your mother speak Swedish?

 4. Do you and your friends play boardgames?

 5. What are your favourite foods?

 6. Why are you writing these sentences?
Pisteytysohje: 

 

Jokaisesta oikein kirjoitetusta lauseesta +1p. Voit antaa myös puolikkaita, jos virhe on pieni. Tärkeää ovat oikeat verbimuodot ja oikea sanajärjestys. Pyöristä lopullinen pistemäärä ylöspäin seuraavaan tasalukuun (esim. 3,5 -> 4).

 1. Today, it is….

 2. My brother lives in….

 3. No, she doesn’t. / Yes, she does (speak Swedish). / My mother does(n’t) speak Swedish.

 4. Yes, we do. / No, we don’t. / My friends and I, we (don’t) play boardgames.

 5. My favourite foods are….

 6. I’m writing these sentences, because… (I have to?)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Kirjoita lauseita Englanniksi. Älä siis käännä alla olevia, vaan kirjoita niissä pyydetyt asiat.

 1. Kerro, missä kaupungissa asut.

 2. Kysy, mikä on paras viikonpäivä.

 3. Kerro, moneltako koulupäiväsi huomenna alkaa.

 4. Kerro, mitä et ole tekemässä juuri nyt.

 5. Kysy, miksi aurinko paistaa.

 6. Kysy, mitä opettajasi tekee juuri nyt.

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein kirjoitetusta lauseesta +1p. Voit antaa myös puolikkaita, jos virhe on pieni. Tärkeää ovat oikeat verbimuodot ja oikea sanajärjestys. Pyöristä lopullinen pistemäärä ylöspäin seuraavaan tasalukuun (esim. 3,5 -> 4).

 1. I live in….

 2. What is the best day of the week?

 3. Tomorrow, my school day starts at…..

 4. Right now, I’m not  -ing…..

 5. Why does the sun shine? / Why is the sun shining?

 6. What is my teacher doing right now?

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: