Preesens

Suositeltava osaamistaso: 
85%

Etsi virheelliset lauseet (2p) ja korjaa ne (2p). Mikä lauseissa oli väärin? (2p)

 

 1. Charlie likes to read books.

 2. He often read comics.

 3. I sometimes read his comics too.

 4. They makes me laugh.

Pisteytysohje: 
 1. Charlie likes to read books. -> oikein, +0,5p

 2. He often read comics. -> virhe, +0,5p

 3. I sometimes read his comics too. -> oikein, +0,5p

 4. They makes me laugh. -> virhe, +0,5p

 

Lause 2. korjattuna: He often reads comics. -> +1p

Lause 4. korjattuna: They make me laugh. -> +1p

 

Mikä oli väärin? Lauseessa 2. tekijä on he (=hän), eli yksikön 3. persoona, siksi verbin perässä pitää olla s. Lauseessa 3. tekijä on they (=he), mikä puolestaan ei ole yksikön 3. vaan monikon 3. persoona ja siksi verbin perässä ei kuulu olla s-kirjainta. -> +2p.

 
Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Vastaa kysymyksiin englanniksi kokonaisin lausein (=tekijä + tekeminen + loput).

 

 1. What month is it now?

 2. Where does your sister live?

 3. Does your father speak Russian?

 4. Do you and your friends play football?

 5. What are your favourite drinks?

 6. Why are you studying English?

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein kirjoitetusta lauseesta +1p. Voit antaa myös puolikkaita, jos virhe on pieni. Tärkeää ovat oikeat verbimuodot ja oikea sanajärjestys. Pyöristä lopullinen pistemäärä ylöspäin seuraavaan tasalukuun (esim. 3,5 -> 4).

 1. It is….

 2. My sister lives in….

 3. No, he doesn’t. / Yes, he does (speak Russian). / My father does(n’t) speak Russian.

 4. Yes, we do. / No, we don’t. / My friends and I, we (don’t) play football.

 5. My favourite drinks are….

 6. I’m studying English, because… (I have to?)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Kirjoita lauseita Englanniksi. Älä siis käännä alla olevia, vaan kirjoita niissä pyydetyt asiat.

 1. Kerro, kuinka vanha veljesi/siskosi on. (keksi, jos olet ainut lapsi!)

 2. Kysy, mikä on vuoden paras kuukausi.

 3. Kerro, moneltako pääset kotiin tänään.

 4. Kerro, mitä et ole tekemässä juuri nyt.

 5. Kysy, miksi aurinko ei paista.

 6. Kysy, mitä lemmikkisi tekee juuri nyt.
Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein kirjoitetusta lauseesta +1p. Voit antaa myös puolikkaita, jos virhe on pieni. Tärkeää ovat oikeat verbimuodot ja oikea sanajärjestys. Pyöristä lopullinen pistemäärä ylöspäin seuraavaan tasalukuun (esim. 3,5 -> 4).

 1. My sister/brother is …. years old.

 2. What is the best month of the year?

 3. Today, my school day ends/finishes at…..

 4. Right now, I’m not -ing…..

 5. Why doesn’t the sun shine? / Why isn’t the sun shining?

 6. What is my/your pet doing right now?

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: