MAA5 testi2.1

Testin aihepiiri: 
Vektorin pituus (MAA)
Suositeltava osaamistaso: 
85%

a)

b)

Pisteytysohje: 

a)

b)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

 

Pisteytysohje: 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Pisteytysohje: 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: