Vektorit xy-tasossa: testi 2

Testi on tarkoitettu kisallioppiminen.fi -sivustolla olevan Vektorit-kurssin ensimmäisen luvun itsearviointiin.

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Olkoon vektorit $\overline{a}=3\overline{i}+\overline{j}$ ja $\overline{b}=-\overline{i}+5\overline{j}$.

a) Laske pistetulo $\overline{a}\cdot \overline{b}$.

b) Ovatko vektorit $\overline{a}$ ja $\overline{b}$ toisiaan vastaan kohtisuorassa? Perustele.

c) Piirrä vektorit $\overline{a}$ ja $\overline{b}$ sekä niiden välinen kulma koordinaatistoon.

Pisteytysohje: 

a) $\overline{a}\cdot \overline{b}=(3\overline{i}+\overline{j})\cdot (-\overline{i}+5\overline{j})=3\cdot(-1)+1\cdot5=-3+5=2$ (2 p.)

(Huolimattomuusvirheestä, esim. merkkivirhe, -1 p.)

b) Eivät ole, koska vektoreiden välinen pistetulo ei ole nolla. (2 p.)

(Vastauksesta eivät ole 1 p., perusteluista 1 p. Perustelun voi myös tehdä laskemalla vektoreiden $\overline{a}$ ja $\overline{b}$ välisen kulman.)

c)

 

(2 p.) Huomaa, että sillä, mihin kohtaan koordinaatistoa olet vektorit piirtänyt, ei ole väliä. Pääasia, että vektorit alkavat samasta pisteestä. 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Suorituksen kirjaaminen
Navigointi

Laske vektoreiden $\overline{v}=-2\overline{i}+3\overline{j}$ ja $\overline{w}=\overline{i}+\overline{j}$ välinen kulma asteen tarkkuudella. Arvioi tuloksen järkevyyttä kuvan avulla. 

Pisteytysohje: 

 

Vektoreiden välinen kulma saadaan kaavalla $$\cos({\overline{v},\overline{w}})=\dfrac{\overline{v}\cdot\overline{w}}{|\overline{v}||\overline{w}|}.$$

Lasketaan ensin pistetulo $\overline{v}\cdot \overline{w}$ sekä vektoreiden $\overline{v}$ ja $\overline{w}$ pituudet.

$\overline{v}\cdot \overline{w}=(-2\overline{i}+3\overline{j})\cdot(\overline{i}+\overline{j})=-2\cdot1+3\cdot1=-2+3=1$. (1 p.)

$|\overline{v}|=\sqrt{(-2)^2+3^2}=\sqrt{13}$ ja $|\overline{w}|=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$. (1 p.)

Sijoitetaan nämä vektoreiden välisen kulman kaavaan ja ratkaistaan kulma $\angle(\overline{v},\overline{w})$.

$$\cos (\overline{v},\overline{w})=\dfrac{\overline{v}\cdot \overline{w}}{|\overline{v}||\overline{w}|}$$ 

$$\cos (\overline{v},\overline{w})=\dfrac{1}{\sqrt{13}\cdot \sqrt{2}}=0,196\ldots$$ (1 p.)

$$\angle(\overline{v},\overline{w})=78,69\ldots^{\circ}\approx79^{\circ}.$$ (2 p.)

Kuvan perusteella kulman tulee olla terävä ja melko lähellä suoraa kulmaa, joten vastaus on järkevä. (1 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Suorituksen kirjaaminen
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: