Epäsuora esitys ja kysymys

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Seuraavista lauseista kaksi on virheellisiä, etsi ne (2p), korjaa ne oikeiksi (2p) ja selitä, miksi ne olivat väärin (2p, kummassakin on eri syy).

 

 1. I wonder what the weather will be like tomorrow.

 2. My teacher asked me why didn’t I study more carefully.

 3. Martin Luther King said to his audience that he has a dream.

 4. Can you tell me where you are going?

Pisteytysohje: 

Virheellisiä ovat 2. ja 3. (+2p)

 1. My teacher asked me why I didn’t study more carefully(+1p)

       -> epäsuoran kysymyslauseen sanajärjestys on suora. (+1p)
 2. Martin Luther King said to his audience that he had a dream. (+1)p

      -> Koska johtolause on menneessä, myös epäsuoran kerronnan oltava menneessä (+1p)
Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Jatka lauseita pyydetyllä tavalla. Ole tarkkana sanajärjestyksen ja aikamuotojen kanssa!

 

 1. Can you tell me …. (missä on wc)

 2. Do you happen to know…. (mitä meillä on ruuaksi)

 3. I wonder …. (onko isoäitisi kotona)

 4. My teacher asked me …. (miksi olen myöhässä)

 5. Mum wanted to know … (olemmeko huoneessani)

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein kirjoitetusta lauseesta +1p. Yksi ylimääräinen piste, jos olet huomannut laittaa lauseet 4. ja 5. imperfektiin, eli menneeseen (koska johtolausekin on menneessä). Jos lauseessa on vain pieni virhe, voit antaa myös puolikkaita pisteitä. Pyöristä lopullinen pistemäärä seuraavaan kokonaislukuun (esim. 3,5 -> 4).

 

 1. Can you tell me where the toilet is?

 2. Do you happen to know what we have for dinner?

 3. I wonder if your grandmother is at home.

 4. My teacher asked me why I was late.

 5. Mum wanted to know if we were in my room.

 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Kerro, mitä kaikkea kiltti opettajasi sanoo tai kysyy. Keksi erilaisia imperfektissä (eli menneessä) olevia johtolauseita ja ole tarkkana pronominien ja aikamuotojen sekä sanajärjestyksen kanssa.

 

Teacher: “What do you want to do? You can play on your phones if you like! I will give all of you good grades. Do you need any homework?”

 
Pisteytysohje: 

Esim.

Our teacher wanted to know/asked us what we wanted to do. +1p

S/he said to/told us (that) we could play on our phones if we wanted to. +1p & +1p jos alleviivattu sana oikeassa muodossa.

S/he told/said to us (that) she would give us all good grades. +1p

The teacher asked/wanted to know/wondered if we needed any homework.+1p & +1p jos sanajärjestys ja if oikein

 
Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: