MAA5 testi3.1

Testin aihepiiri: 
Vektorin komponenttiesitys (MAA)
Suositeltava osaamistaso: 
85%

Pisteytysohje: 

a)

b)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Pisteytysohje: 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Pisteytysohje: 

a)

b)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: