Ehtolauseet 3

Suositeltava osaamistaso: 
80%

 

Suomenna alla olevat lauseet; mikä merkitysero niillä on? (+ 3p) Mikä englannin kielioppisääntö niistä kutakin (jokaisella siis omansa) koskee? Tarkemmin sanottuna, miten lauseiden verbimuodot määräytyvät? (+ 3p)

 

 1. If I find gold, I will be rich.

 2. If I found gold, I would be rich.

 3. If I had found gold, I would have been rich.

Pisteytysohje: 

Ensimmäisessä lauseessa viitataan tulevaisuuteen, eli kyse on reaalisesta ehtolauseesta: Jos löydän kultaa, olen (tulevaisuudessa!) rikas (+1p). -> if lauseessa preesens eli nykyaika, päälauseessa futuuri, eli will (+1p).

 

Toisen lauseen tilanne on jossittelua, mutta se saattaa toteutua: Jos löytäisin kultaa, olisin rikas (+1p). -> if lauseessa imperfekti (mennyt) ja päälauseessa konditionaali eli would (+1p).

 

Kolmannessa lauseessa peli on jo menetetty, eli ehtolause on irreaalinen: Jos olisin löytänyt kultaa, olisin ollut rikas (+1p). -> if lauseessa pluskvamperfekti (mennyt, oli tehnyt) ja päälauseessa 2.konditionaali eli would have (+1p).

 
Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Jatka lauseita annettuja verbejä käyttäen. Mieti tarkkaan tarvitsetko 2. konditionaalia vai pluskvamperfektiä ja muista, että konditionaalin voi muodostaa myös could, should ja might -apuverbeillä.

 

 1. If I had had more time, …. (read)

 2. I would have caught a lion, if…. (be)

 3. I would have travelled more if, …. (have)

 4. If there had been gold in my backyard, ….. (give)

 5. Your best friend could have lent you the money, when …. (need)

 6. I’m sure you would have got sick, if… (swim)

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein kirjoitetusta lauseesta +1p. Voit antaa myös puolikkaita, jos virhe on pieni. Tärkeää ovat oikeat verbimuodot ja oikea sanajärjestys. Pyöristä lopullinen pistemäärä ylöspäin seuraavaan tasalukuun (esim. 3,5 -> 4).

 

 1. If I had had more time, I would have read ….

 2. I would have caught a lion, if (it?)…. hadn’t been...

 3. I would have travelled more if, I had had ….  (more money maybe?)

 4. If there had been gold in my backyard, …. would have given….

 5. Your best friend could have lent you the money, when you had needed it.

 6. I’m sure you would have got sick, if you had swum … (in the cold lake?)

 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Vastaa kysymyksiin englanniksi kokonaisin (ehto)lausein. Ole kuitenkin tarkkana, osa kysymyksistä on tulevaisuudessa (futuuri), osa konditionaalissa (-isi) ja osa menneisyydessä (olisi). Esimerkiksi:

 • Mitä tekisit, jos voittaisit lotossa?

 • If I won the lottery, I would travel to New York City.

 

 1. Mitä teet, kun täytät kolmekymmentä?

 2. Mitä tekisit, jos roskis syttyisi tuleen?

 3. Mitä olisit tehnyt, jos olisit syntynyt Afrikassa?

 4. Mitä tapahtuisi, jos kaikki puhuisivat samaa kieltä?

 5. Mitä äitisi olisi tehnyt, jos et olisi oppinut kävelemään?

 6. Mitä teet, kun koulupäivä päättyy?

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein kirjoitetusta lauseesta +1p. Voit antaa myös puolikkaita, jos virhe on pieni. Tärkeää ovat oikeat verbimuodot ja oikea sanajärjestys. Pyöristä lopullinen pistemäärä ylöspäin seuraavaan tasalukuun (esim. 3,5 -> 4).

 1. When I turn thirty, I will ….

 2. If the trash caught fire/started to burn, I would...

 3. If I had been born in Africa, I would have….

 4. If everybody spoke the same language, we/they would…..

 5. If I hadn’t learned to walk, my mum would have ….

 6. When the school day ends, I will….

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: