Koordinaatisto

Suositeltava osaamistaso: 
85%

Piirrä koordinaatisto ja sijoita sinne seuraavat pisteet \(A(3,4)\)\(B(-2,1)\)\(C(-4,-3)\) ja \(D(0,-3)\).

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

 • Jos jokin seuraavista puuttuu, vähennä yksi piste (-1p):
  • ​Koordinaattiakselit x ja y merkitty (+1p)
  • Koordinaatiston jaotus merkitty (esim. 1 ruutu vastaa 1) (+1p)
 • Pisteet A, B, C ja D merkitty oikein (+1p per oikein merkitty piste = max. 4p)
Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

2. a) Anna seuraavien pisteiden koordinaatit.

b) Millä nimellä pistettä \(O\) kutsutaan?

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{} \text{a)}\quad & \quad E=(-4,0) && \color{red}{\text{(+1p)}} \\\\ & \quad F=(4,3) && \color{red}{\text{(+1p)}} \\\\ & \quad G = (0,-5) && \color{red}{\text{(+1p)}} \\\\ & \quad H=(3,-2) && \color{red}{\text{(+1p)}} \\\\ & \quad O = (0,0) && \color{red}{\text{(+1p)}} \end{align*} \)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{} \text{b)}\quad & \quad \text{origo} && \color{red}{\text{(+1p)}} \end{align*} \)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

3. a) Piirrä koordinaatisto ja sinne pisteet \(J(-2,2)\) ja \(K(4,2)\) ja niiden kautta suora \(m\).

b) Piirrä samaan koordinaatistoon piste \(L(2,4)\) ja pisteen \(L\) kautta suoralle \(m\) normaali \(n\).

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

 • a)-kohdan pisteytys:
  • Piirretty piste J oikein (+1p)
  • Piirretty piste K oikein (+1p)
  • Piirretty pisteiden J ja K kautta suora ja nimetty se m-kirjaimella (+1p)
  • Koordinaatisto piirretty, akselit nimetty ja koordinaatiston mittayksikkö ilmoitettu (+1p)
 • ​b)-kohdan pisteytys
  • Piirretty piste L oikein (+1p)
  • Piirretty normaali n oikein (+1p)
Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: