Ehtolauseet 3

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Suomenna alla olevat lauseet; mikä merkitysero niillä on? (+ 3p) Mikä englannin kielioppisääntö niistä kutakin (jokaisella siis omansa) koskee? Tarkemmin sanottuna, miten lauseiden verbimuodot määräytyvät? (+ 3p)

 

 1. If she marries me, I will love her forever.

 2. If she married me, I would love her forever.

 3. If she had married me, I would’ve loved her forever.

Pisteytysohje: 

Ensimmäisessä lauseessa viitataan tulevaisuuteen: Jos hän menee kanssani naimisiin, rakastan häntä ikuisesti (+1p). -> if lauseessa preesens eli nykyaika, päälauseessa futuuri, eli will (+1p).

 

Toisen lauseen tilanne on jossittelua, mutta se saattaa toteutua: Jos hän menisi kanssani naimisiin, rakastaisin häntä ikuisesti (+1p). -> if lauseessa imperfekti (mennyt) ja päälauseessa konditionaali eli would (+1p).

 

Kolmannessa lauseessa peli on jo menetetty: Jos hän olisi mennyt kanssani naimisiin, olisin rakastanut häntä ikuisesti (+1p). -> if lauseessa pluskvamperfekti (mennyt, oli tehnyt) ja päälauseessa 2.konditionaali eli would have (+1p).

 
Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Jatka lauseita annettuja verbejä käyttäen. Mieti tarkkaan tarvitsetko 2. konditionaalia vai pluskvamperfektiä ja muista, että konditionaalin voi muodostaa myös could, should ja might -apuverbeillä.

 

 1. If I had had more money, …. (travel)

 2. I would have swum with a dolphin, if…. (have)

 3. I wouldn’t have called the doctor, …. (be)

 4. If he had married her, … (love)

 5. My mum would have told me not to, if …. (try)

 6. If they had shown the evidence to the police, … (believe)

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein kirjoitetusta lauseesta +1p. Voit antaa myös puolikkaita, jos virhe on pieni. Tärkeää ovat oikeat verbimuodot ja oikea sanajärjestys. Pyöristä lopullinen pistemäärä ylöspäin seuraavaan tasalukuun (esim. 3,5 -> 4).

 

 1. If I had had more money, I would have travelled ….

 2. I would have swum with a dolphin, if ….  had had ….

 3. I wouldn’t have called the doctor, if … hadn’t been / had been ….

 4. If he had married her, … would have loved …

 5. My mum would have told me not to, if I had tried to ….

 6. If they had shown the evidence to the police, … would have believed

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Vastaa kysymyksiin englanniksi kokonaisin (ehto)lausein. Ole kuitenkin tarkkana, osa kysymyksistä on tulevaisuudessa (futuuri), osa konditionaalissa (-isi) ja osa menneisyydessä (olisi). Esimerkiksi:

 • Mitä tekisit, jos voittaisit lotossa?

 • If I won the lottery, I would travel to New York City.

 

 1. Mitä teet, kun tunti päättyy?

 2. Mitä tekisit, jos alkaisi sataa miehiä?

 3. Mitä olisit tehnyt, jos olisit muuttunut siniseksi?

 4. Mitä tapahtuisi, jos kaikki kävelisivät takaperin?

 5. Mitä siskosi olisi tehnyt, jos olisit nukkunut hänen sängyssään?

 6. Mitä perheesi tekee, kun kesäloma alkaa?

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein kirjoitetusta lauseesta +1p. Voit antaa myös puolikkaita, jos virhe on pieni. Tärkeää ovat oikeat verbimuodot ja oikea sanajärjestys. Pyöristä lopullinen pistemäärä ylöspäin seuraavaan tasalukuun (esim. 3,5 -> 4).

 1. When the lesson ends, I will ….

 2. If it started to rain men, I would...

 3. If I had turned blue, I would have….

 4. If everybody walked backwards, we/they would…..

 5. If I had slept in her bed, my sister would have ….

 6. When the summer holiday/vacation begins, my family will….

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: