FY3: Aaltoliike (väitteet II)

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Mekaaninen ja sähkömagneettinen aaltoliike:

Ymmärrän, mitä yhteistä ja mitä eroa on mekaanisella aaltoliikkeellä ja sähkömagneettisella aaltoliikkeellä.

Ymmärrän myös käsitteet väliaine ja tyhjiö.

 

Oppimisen tueksi:

Aaltoliike voidaan jakaa mekaaniseen ja sähkömagneettiseen aaltoliikkeeseen.

  • Mekaaninen aaltoliike tarvitsee väliaineen edetäkseen.
    • esim. ääni.
  • Sähkömagneettinen aaltoliike ei tarvitse väliainetta.
    • esim. valo, radioaallot.

FY3/1: Aaltoliike

 

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Pitkittäinen ja poikittainen aaltoliike:

Ymmärrän, mitä yhteistä ja mitä eroa on pitkittäisellä aaltoliikkeellä ja poikittaisella aaltoliikkeellä.

 

Oppimisen tueksi:

Aaltoliike voidaan jakaa pitkittäiseen ja poikittaiseen aaltoliikkeeseen.

  • pitkittäisessä aaltoliikkeessä värähtelysuunta on sama kuin aallon etenemissuunta.
  • poikittaisessa aaltoliikkeessä värähtelysuunta on kohtisuorassa aallon etenemissuuntaa vastaan.

 

FY3/2: Aaltoliikkeen perusyhtälö

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Aaltoliikkeen perusyhtälö:

Ymmärrän käsitteet aallonpituus ja aaltoliikkeen perusyhtälö. Osaan myös laskea aaltoliikkeen nopeuden aallonpituuden ja taajuuden avulla.

 

Oppimisen tueksi

Yhden jaksonajan aikana aalto on edennyt aallonpituuden mittaisen matkan.

Lasketaan tämän avulla aallon etenemisnopeus.

\(\begin{align} v&=\dfrac{s}{t} \\ v&=\dfrac{\lambda}{T} \\ v&=\dfrac{1}{T} \cdot \lambda \\ v&=f\lambda \end{align}\)

Suureyhtälöä \(v=f \lambda\) kutsutaan aaltoliikkeen perusyhtälöksi, joka on

voimassa niin mekaanisella kuin sähkömagneettisella aaltoliikkeellä.

FY3/2: Aaltoliikkeen perusyhtälö

FY3/3: Aaltoliikkeen perusyhtälö, esimerkkejä

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Interferenssi:

Ymmärrän käsitteet interferenssi ja superpositioperiaate.

 

Oppimisen tueksi:

Aaltoliikkeen yhteisvaikutusta kutsutaan interferenssiksi.

  • Interferenssi on konstruktiivinen, jos aallot vahvistavat toisiaan.
  • Interferenssi on destruktiivinen, jos aallot heikentävät toisiaan.

Aaltojen summa-aalto saadaan ratkaistua superpositioperiaatteella, jonka mukaan summa-aalto on osa-aaltojen summa.

Yllä olevassa animaatiossa summa-aalto on merkitty \(\color{Orange}{\text{oranssilla}}\) .

FY3/14: Interferenssi

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: