FY3: Ääni ja valo (väitteet I)

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Ääni:

Ymmärrän, millaista aaltoliikettä ääni on. Ymmärrän myös, miten ääni syntyy ja millaisella mekanismilla se etenee väliaineessa.

 

Oppimisen tueksi:

FY3/8: Mekaaninen aaltoliike ja ääni

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Äänen nopeus:

Ymmärrän, mitkä tekijät vaikuttavat äänen etenemisnopeuteen ja osaan laskea äänen nopeuksia eri väliaineissa.

 
Oppimisen tueksi:

FY3/9: Heijastuminen ja taittuminen

FY3/10: Heijastuminen ja taittuminen, esimerkkejä

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Huojunta:

Ymmärrän käsitteen huojunta. Tunnistan sen ilmiönä ja ymmärrän, miten interferenssi-ilmiö liittyy huojunnan syntymiseen.

 

Oppimisen tueksi:

FY3/8: Äänen intensiteettitaso ja huojunta

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Kuuleminen:

Ymmärrän käsitteet intensiteetti, intensiteettitaso ja desibeli. Osaan myös tulkita ihmisen kuuloalueen taajuusasteikon kuvaajaa.

Oppimisen tueksi:

FY3/8: Äänen intensiteettitaso ja huojunta

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: