FY3: Aaltoilmiöt I (väitteet II)

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Interferenssi ja diffraktio:

Ymmärrän käsitteen diffraktio. Ymmärrän myös diffraktion merkityksen interferenssikuvion syntymisessä.

 
Oppimisen tueksi:
 

FY3/15: Diffraktio

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Valon taipuminen kaksoisraossa ja hilassa:

Ymmärrän, miksi valo taipuu kaksoisraossa tai hilassa.

Osaan myös laskea valon aallonpituuden, kun hilavakio (tai kaksoisraon etäisyys) ja interferenssikuvio tunnetaan.

 
Oppimisen tueksi:
 

FY3/15: Diffraktio

FY3/16: Hilayhtälö, esimerkki

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: