FY3: Aaltoilmiöt II (väitteet I)

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Seisova aalto:

Ymmärrän seisovan aallon syntymekanismin sekä kiinteässä kappaleessa (jousi tai jännitetty metallikieli) että ilmapatsaassa (puhallinsoittimet).

Ymmärrän myös käsitteet solmu, kupu, perusvärähtely ja ylävärähtely.

 

Oppimisen tueksi:

Seisovan aaltoliikkeen synty

Seisova aaltoliike kiinteässä kappaleessa ja ilmapatsaassa

Huom. Ilmapatsaassa ääni etenee pitkittäisenä aaltoliikkeenä, simulaatiossa on kuitenkin piirretty poikittainen aaltoliike.
Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Dispersio:

Ymmärrän, mistä valon dispersio johtuu ja ymmärrän käsitteen valon spektri.

 
Oppimisen tueksi:

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Polarisaatio:

Tunnen käsitteen polarisaatio ja ymmärrän, mistä se aiheutuu

 

Oppimisen tueksi:

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: