FY3: Aaltoilmiöt II (väitteet II)

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Peilit:

Ymmärrän, miten kuva muodostuu sekä koverassa että kuperassa peilissä.

Osaan tutkia näitä myös piirtämällä.

 
Oppimisen tueksi:

Kupera peili

Kupera peili muodostaa aina pienennetyn, oikeinpäin olevan valekuvan.

Kovera peili

Kovera peili muodostaa

 • ylösalaisin olevan todellisen kuvan, kun esine on polttopistettä kauempana peilistä.
 • oikeinpäin oleva suurennettu valekuva, jos esine on polttopisteen ja peilin välissä.

Kovera peili ei muodosta kuvaa, jos esine on peilin polttopisteessä.

Gaussin kuvausyhtälö

Ohuilla peileillä ja linsseillä on voimassa Gaussin kuvausyhtälö:

\(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b} = \dfrac{1}{f}\)

\(a\) on esineen etäisyys peilistä/linssistä.

\(b\) on kuvan etäisyys peilistä/linssistä.

\(f\) on peilin/linssin polttoväli.

Peilien merkkisäännöt

 • Koveran peilin polttoväli f on positiivinen, kuperan negatiivinen.
 • Esineen etäisyys a on positiivinen, jos esine on sillä puolella peiliä josta valo tulee.
  • Muissa tapauksissa a on negatiivinen
 • Kuvan etäisyys b on positiivinen, jos kuva on sillä puolella peiliä josta valo tulee.

HUOM! Vale-esineet ja valekuvat ovat aina negatiivisia!

 
Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Linssit:

Ymmärrän, miten kuva muodostuu sekä koverassa että kuperassa linssissä. Osaan tutkia näitä myös piirtämällä.

 
Oppimisen tueksi:

Kupera linssi

Kupera linssi muodostaa

 • oikeinpäin olevan pienennetyn todellisen kuvan, jos esine on polttopistettä kauempana linssistä.
 • oikeinpäin olevan suurennetun valekuvan, jos esine polttopisteen ja linssin välissä.

Kupera linssi ei muodosta kuvaa, jos esine on linssin polttopisteessä.

Kovera linssi

 

Kovera linssi muodostaa aina pienennetyn, oikeinpäin olevan valekuvan.

Gaussin kuvausyhtälö

Ohuilla peileillä ja linsseillä on voimassa Gaussin kuvausyhtälö:

\(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b} = \dfrac{1}{f}\)

\(a\) on esineen etäisyys peilistä/linssistä.

\(b\) on kuvan etäisyys peilistä/linssistä.

\(f\) on peilin/linssin polttoväli.

Linssien merkkisäännöt

 • Kuperan linssin polttoväli f on positiivinen, koveran negatiivinen.
 • Esineen etäisyys a on positiivinen, jos esine on sillä puolella linssiä josta valo tulee.
  • Muissa tapauksissa a on negatiivinen.
 • Kuvan etäisyys b on positiivinen, jos kuva on sillä puolella linssiä jonne valo menee.
  • Muissa tapauksissa b on negatiivinen.

HUOM! Vale-esineet ja valekuvat ovat aina negatiivisia!

 
Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Kuvanmuodostuminen:

Ymmärrän käsitteet polttopiste, kaarevuuskeskipiste, kuva, valekuva ja viivasuurennos.

 

Oppimisen tueksi:

FY3/17: Linssejä ja peilejä

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: