MAY1 t2.2

Suositeltava osaamistaso: 
85%

Merkitse potenssi kertolaskuna ja laske:

a) \(5^2\)

b) \(1^3\)

c) \(2^4\)

d) \(0^5\)

Vastaa kysymyksiin:

e) Miksikä kutsutaan lukua 9 merkinnässä \(17^9\)?

f) Miksikä kutsutaan lukua 17 merkinnässä \(17^9\)?

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{a)}\quad & \quad5^2 = 5 \cdot 5 = 25 && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{b)}\quad & \quad1^3 = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{c)}\quad & \quad 2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16 && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{d)}\quad & \quad0^5 = 0\cdot0\cdot0\cdot0\cdot0=0 && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{e)}\quad & \quad\text{eksponentiksi} && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{f)}\quad & \quad \text{kantaluvuksi} && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Merkitse tulona ja laske:

a) \((-3)^2\)

b) \((-3)^3\)

c) \(-3^4\)

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{a)}\quad & \quad (-3)^2 && \\ &=-3 \cdot (-3) && \color{red}{\text{(+1p)}} \\ &=9 && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)
 

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{b)}\quad & \quad (-3)^3 && \\ &=-3 \cdot (-3) \cdot (-3) && \color{red}{\text{(+1p)}} \\ &=-27 && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)
 

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{c)}\quad & \quad -3^4 && \\ &=-3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 && \color{red}{\text{(+1p)}} \\ &=-81 && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Laske välivaiheittain:

a) \(3-3^2\)

b) \((17-19)^3\)

c) \(1^7 \cdot 0 - 36 : 6^2\)

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{a)}\quad & \quad3-3^2 && \\ &=3-9 && \color{red}{\text{(+1p)}} \\ &=-6 && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)
 

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{b)}\quad & \quad (17-19)^3 && \\ &=(-2)^3 && \color{red}{\text{(+1p)}} \\ &=-8 && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)
 

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{c)}\quad & \quad 1^7 \cdot 0 - 36 : 6^2 && \\ &=1 \cdot 0 - 36 : 36 && \color{red}{\text{(+1p)}} \\ &=0 - 1 \\ &=-1 && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: