FY4: Nopeus ja kiihtyvyys (väitteet I)

Suositeltava osaamistaso: 
85%

Liike:

Ymmärrän, mitä eroa on tasaisella liikkeellä ja muuttuvalla liikkeellä.

 

 

 

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tasainen liike:

Tunnistan tasaisen liikkeen kuvaajat sekä $(t,x)$- että $(t,v)$-koordinaatistoista.

 

Oppimisen tueksi:

FY4/2: Tasainen liike

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Nopeus vektorina:

Ymmärrän, että nopeus on vektorisuure. Osaan määrittää kahden kohtisuorassa olevan nopeusvektorin avulla kokonaisnopeuden (suuruus ja suunta) pythagoraan lausetta ja suorakulmaisen kolmion trigonometriaa käyttäen.

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Nopeus kuvaajan kulmakertoimesta:

Osaan määrittää $(t,x)$-koordinaatistosta kulmakertoimen avulla tasaisella nopeudella liikkuvan kappaleen nopeuden.

 

Oppimisen tueksi:

FY4/2: Tasainen liike

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: