FY4: Voima ja liikeyhtälö (väitteet II)

Suositeltava osaamistaso: 
85%

Voima vektorina:

Ymmärrän, että voima on vektorisuure. Osaan määrittää kahden kohtisuorassa olevan voimavektorin avulla kokonaisvoiman (suuruus ja suunta) pythagoraan lausetta ja suorakulmaisen kolmion trigonometriaa käyttäen.

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Voiman komponentit:

Osaan jakaa voiman komponentteihin. Eli osaan muodostaa vinolle voimavektorille $x$- ja $y$-suuntaisen komponentin suorakulmaisen kolmion trigonometrian avulla.

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Kitka:

Ymmärrän käsitteet kitka, lepokitka, täysin kehittynyt lepokitka ja liukukitka. Osaan myös laskea laskutehtäviä, joissa on kitka mukana.

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Kappale kaltevalla tasolla:

Osaan 1) piirtää voimakuvion kaltevalla tasolla olevalle kappaleelle, 2) jakaa jonkin voiman komponentteihinsa, 3) muodostaa kuvasta liikeyhtälön, ja 4) ratkaista liikeyhtälön avulla laskutehtäviä.

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Noste:

Tiedän miten paine määritellään voiman ja pinta-alan avulla. Tämän ymmärryksen ansiosta ymmärrän myös, miten nosteen yhtälö johdetaan. Lopputulemana ymmärrän, että nosteen suuruuteen vaikuttavat vain 1) väliaineen tiheys, 2) kappaleen tilavuus ja 3) planeetta, jonka pinnalla ollaan (putoamiskiihtyvyys).

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: