FY4: Työ ja energian säilyminen (väitteet I)

Suositeltava osaamistaso: 
85%

Työ:

Ymmärrän fysikaalisen käsitteen työ ja sen, miten voima ja työ liittyvät yhteen. Osaan myös määrittää $(x,F)$-koordinaatistosta pinta-alan avulla voiman tekevän työn suuruuden.

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Teho:

Tiedän, miten teho määritellään työn ja työhön käytetyn ajan avulla.

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Potentiaalienergian muutos:

Ymmärrän, miksi on mielekkäämpää puhua potentiaalienergian muutoksesta, sen sijaan, että puhuttaisiin potentiaalienergian absoluuttisesta suuruudesta. Näin ollen ymmärrän myös, painovoimaa vastaan tehdyn mekaanisen työn ja potentiaalienergian muutoksen yhteyden.

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Työperiaate ja liike-energia:

Tunnen käsitteen työperiaate, ja tiedän miten liike-energia ja työperiaate liittyvät toisiinsa.

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: