FY4: Liikemäärä ja impulssi (väitteet I)

Suositeltava osaamistaso: 
85%

Liikemäärä:

Ymmärrän käsitteen liikemäärä sekä miten kappaleen massa ja nopeus liittyvät liikemäärän suuruuteen.

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Impulssi:

Ymmärrän käsitteen impulssi. Osaan myös määrittää $(t,F)$-koordinaatistosta pinta-alan avulla kappaleeseen kohdistuneen impulssin suuruuden.

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Impulssiperiaate:

Ymmärrän impulssin ja liikemäärän yhteyden (impulssiperiaate), sekä osaan määrittää impulssin avulla kappaleen nopeuden muutoksen.

Pisteytysohje: 

Täysin samaa mieltä → 6 p.
Osittain samaa mieltä  → 4 p.
Osittain eri mieltä  → 2 p.
Täysin eri mieltä  → (jätä tyhjäksi)

(Ymmärryksen arviointiin merkitse itsellesi 6 p.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: