Fysiikan kuvaajat

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Mittaustulokset

Lähde: Ylioppilastutkintolautakunta, Fysiikan ylioppilaskoe, kevät 2013 tehtävä 2

Pisteytysohje: 

 1. Valitse "Näytä" -> "Taulukkolaskenta"
 2. Kirjoita tai kopioi mittaustulokset taulukkoon.
 3. Valitse mittaustulokset maalaamalla ja valitse "Kahden muuttujan regressioanalyysi".
 4. Valitse "Analysoi".
 5. Valitse sopiva regressiomalli vasemmasta alakulmasta ja lopuksi valitse oikeasta yläkulmasta "Kopioi piirtoalueelle...".
 6. Valitse työkalupalkista "Siirrä piirtoaluetta" -työkalu.
  Nyt voit skaalata x- ja y-akseleita viemällä kursorin akselien päälle ja raahaamalla sekä siirtää piirtoaluetta raahaamalla mistä tahansa piirtoalueelta.
 7. Valitse oikealla hiiren napilla piirtoalue ja valitse "Piirtoalue".
 8. Näistä asetuksista voit muuttaa x- ja y-akselien ominaisuuksia. Valitaan "Vain positiivinen suunta" molempiin.
 9. Valitse samasta näkymästä välilehti "Koordinaattiruudukko", josta voit muuttaa ruutujen jaotusta.
 10. Kirjoita oletuksena näkymän alaosassa olevaan syöttökenttään komento "funktio[g, 25, 244]". Komento piirtää funktion g x-akselin arvosta 25 arvoon 244.
 11. Toistamalla edellinen vaihe ja luodaan funktio, joka ekstrapoloidaan äärimmäisten mittauspisteiden ulkopuolelle.
 12. Valitaan "Näytä" -> "Algebra" ja valitaan haluttu funktio oikealla hiiren napilla. Valitaan "Ominaisuudet..", josta pystytään muuttamaan kuvaajan paksuutta, tyyliä ja väriä. 
  Merkitään ekstrapolointi katkoviivalla ja mittauspisteet ruksilla.
 13. Valitaan työkaluvalikosta "Lisää teksti" ja nimetään akselit sekä merkitään yksiköt.
 14. Valitaan suureiden tunnukset ja valitaan kirjoitusasuksi kursiivi (näkymässä K-kirjain). Samalla voidaan muuttaa fontin koko pienestä suuremmaksi.

Kopio tiedostosta

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Mittaustulokset

Lähde: Ylioppilastutkintolautakunta, Fysiikan ylioppilaskoe, kevät 2015 tehtävä 2

Pisteytysohje: 

 1. Kopioidaan/liitetään mittaustulokset laskentataulukkoon.
 2. Valitaan mittaustulokset ja valitaan työkaluista "Luo pistelista".
 3. Valitaan mittaustulokset ja valitaan työkaluista "Kahden muuttujan regressioanalyysi".
 4. Valitse "Analysoi".
 5. Valitse oikeasta alakulmasta sopiva regressiomalli ja lopuksi oikeasta yläkulmasta "Kopioi piirtoalueelle".

 6. Piirtoalueella valitse aluetta oikealla hiiren napilla. Muokkaa x- ja y-akselin asetuksia sekä ruutujen jaotusta.
 7. Valitse "Näytä" -> "Algebra" ja muokkaa mittauspisteiden asetuksia valitsemalla ne oikealla hiiren napilla ja valitsemalla "Ominaisuudet...".
 8. Muokataan pisteiden tyyliä ja väriä.
 9. Luodaan "Lisää teksti"-työkalun avulla akseleille suureiden tunnukset ja yksiköt. Kursivoidaan lopuksi suureiden tunnukset.
 10. Luodaan pisteet haluttuihin ajanhetkiin ja muokataan pisteiden ulkoasua niiden ominaisuuksista.
 11. Valitaan työkaluista "Tangentit" ja tehdään haluttuun ajanhetkeen tangentti.
 12. Valitaan työkaluista "Kulmakerroin", joka laskee tangentin kulmakertoimen.

Ratkaisutiedosto

 

 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Mittaustulokset

Lähde: Ylioppilastutkintolautakunta, Fysiikan ylioppilaskoe, kevät 2014, tehtävä 2

Pisteytysohje: 
Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: