Liitekysymykset

Suositeltava osaamistaso: 
80%

This is easy, isn't it? You know it all, don't you?

1. Mikä on liitekysymys? (2p)

2. Miten liitekysymyksen voisi suomentaa? (+1p)

3. Miten liitekysymys ja päälause liittyvät toisiinsa? (1p)

4. Mistä osista liitekysymys muodostuu? (2p)

Pisteytysohje: 

1. Liitekysymys on pieni, varmistava (+1p) kysymys lauseen lopussa (+1p) -> jos kirjoitit jotakin alleviivattujen sanojen kaltaista, saat pisteet.

2. Esim. "vai mitä", "eikö totta", "eikö niin" tms. (+1p)

3. Jos päälause on myönteinen, liitekysymys on kielteinen ja jos päälause on kielteinen, liitekysymys on myönteinen (+1p).

4. Liitekysymys muodostuu apuverbistä (tai olla-verbistä) (+1p) ja pronominimuotoisesta tekijästä  (tai pronominista/tekijästä) (+1p). 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Jokaisessa lauseessa on virhe liitekysymyksessä. Miten korjaisit sen? Mitä liitekysymysten sääntöjä kukin virhe rikkoo?

1.  My teacher hasn't got any flaws, hasn't she?

2. My teacher creates brilliant tests, creates she?

3. My teacher is perfect, aren't she?

Pisteytysohje: 

1. Kieltosana pois liitekysymyksestä, eli ei hasn't vaan has  (+1p). Koska päälause on kielteinen, on liitekysymyksen oltava myönteinen (+1p).

2. Creates sanan tilalle does (+1p). Liitekysymyksessä käytetään pääverbiä vain, jos se on olla, muulloin apuverbiä. (tai liitekysymyksessä pitää olla vain apuverbi tms.) (+1p)

3. Aren't sanan tilalle isn't (+1p), koska liitekysymyksessä toistetaan päälauseen apuverbi (tai tässä tapauksessa olla-verbi) (+1p).

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Jatka lauseita liitekysymyksillä:

1. There aren't any polar bears in Finland, .... ?

2. Your friends like to hang out with you, ... ?

3. You will travel around the glode, ...?

4. We wouldn't cheat on a test, ...?

5, Donald Trump has been to Finland, ...?

6. This test was quite easy, ...?

Pisteytysohje: 

1. ... are there? -> +½p, jos liitekysymys myönteinen ja verbi muutoinkin oikein;  +½p, jos tekijä on oikein (there).

2. ... don't they? -> +½p, jos liitekysymys on kielteinen ja olet valinnut oikean apuverbin;  +½p, jos tekijä on oikein (they)

3. ... won't you? -> +½p, jos liitekysymys on kielteinen ja +½p, jos olet valinnut oikean apuverbin (will not tai won't)

4. ... would we? -> +½p, jos liitekysymys on myönteinen ja +½p, jos apuverbi on oikein.

5. ... hasn't he? -> +p, jos liitekysymys on kielteinen ja apuverbi valittu oikein; +½p, jos tekijä on oikein (she ei käy!).

6. ... wasn't it? -> +½p, jos liitekysymys on kielteinen ja apuverbi oikein; +½p, jos tekijä (it) oikein.

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: