MAB04 Lineaarinen malli

Testi on tarkoitettu kisallioppiminen.fi -sivuston MAB04-kurssin itsearviointiin.

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Tee kaikki testin ratkaisut sähköisesti joko TI Nspiren muistiinpanot -sovelluksella tai Abitti-editorilla osoitteessa math-demo.abitti.fi.

Suora kulkee pisteiden (3,1) ja (5,-3) kautta. 

a) Laske suoran kulmakerroin.

b) Muodosta suoran yhtälö.

c) Tutki, onko piste (-8,23) suoralla.

Pisteytysohje: 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Pipsa kokoaa säilykepurkeista tornia. Alimmalle riville hän laittaa 24 tölkkiä ja 4. riville 12 tölkkiä. 

a) Muodosta malli, joka kuvaa tölkkien määrän n. rivillä, kun tölkkejä vähennetään joka rivi yhtä monta kappaletta.

b) Kuinka monta tölkkiä tulee viimeiselle riville? 

Pisteytysohje: 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Yritys A tarjoaa ikkunanpesua seuraavasti: työn hinta on 45 €/h ja tilausvahvistusmaksu on 50 euroa. Yrityksessä B tilausvahvistusmaksua ei ole, mutta työn hinta on 53 €/h.

a) Muodosta mallit, jotka kuvaavat ikkunanpesun kokonaishintaa työtuntien funktiona.

b) Selvitä, milloin kannattaa valita yritys A. Perustele.

Pisteytysohje: 

HUOM. c-kohdan tueksi olisi voinut piirtää myös kuvan ja soveltaa sinne leikkauspisteen määrittämistä.

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: