MAB04: Matemaattinen mallintaminen

Testi on tarkoitettu kisallioppiminen.fi -sivuston MAB04-kurssin itsearviointiin.

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Tulossa

Pisteytysohje: 

Tulossa.

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: