MAY1 testi1.2

Testin aihepiiri: 
Laskujärjestys (MAA)
Suositeltava osaamistaso: 
85%

Laske
a) \(5-5\cdot 2\)

b) \(4+2\cdot 3-3\cdot 4\)

c) \(5\cdot 6-6\cdot \dfrac{1}{2}\)

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{a)} \quad &5-5 \cdot 2\\ =&5-10 \quad &&\color{red}\text{(+1p)}\\ =&\underline{\underline{-5}} \quad &&\color{red}\text{(+1p)} \end{align*}\)
 

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{b)}\quad &4+2 \cdot 3 - 3 \cdot 4 \\ =&4+6-12 && \color{red}\text{(+1p)} \\ =&\underline{\underline{-2}} && \color{red}\text{(+1p)} \end{align*}\)
 

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{c)} \quad &5\cdot 6-6\cdot \dfrac{1}{2} &&& &&&& &&&&& \\ =&30-3 &&\color{red}{\text{(+1p)}} \\ =&\underline{\underline{27}} &&\color{red}{\text{(+1p)}} \end{align*}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Suorituksen kirjaaminen
Navigointi

Laske
a) \(\left ( 4-4 \right )\cdot 8+\left ( 3-2 \right )\)

b) \(\left ( 1-3 \right )\cdot \left ( 2+6 \right )+7-\left ( 1-4 \right )\)

c) \(\dfrac{1}{2}\cdot\left ( 5-1 \right )+4\cdot \left ( -1-2 \right )\)

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{a)}\quad (&4-4)\cdot 8+\left ( 3-2 \right ) \\ = \ & 0\cdot 8+1 \qquad\color{red}{\text{(+1p)}} \\ =\ &0+1 \\ =\ &\underline{\underline{\ 1\ }} \qquad\qquad\color{red}{\text{(+1p)}} \end{align*}\)


\(\require{color} \begin{align*} \textbf{b)}\qquad &\left ( 1-3 \right )\cdot \left ( 2+6 \right )+7-\left ( 1-4 \right ) \\ = \ & \left ( -2 \right ) \cdot 8+7- \left ( -3 \right ) \qquad\color{red}\text{(+1p)}\\ = \ & -16+7+3 \\ = \ & \underline{\underline{-6}} \qquad\qquad\qquad\qquad\quad \color{red}\text{(+1p)} \end{align*}\)


\(\require{color} \begin{align*} \textbf{c)}\quad &\dfrac{1}{2}\cdot\left( 5-1 \right) +4\cdot \left ( -1-2 \right)\\\\ =&\dfrac{1}{2}\cdot 4+4\cdot \left( -3 \right) \qquad \ \color{red}\text{(+1p)}\\ =&2-12 \\ =&\underline{\underline{-10}} \qquad\qquad\qquad\quad\color{red}{\text{(+1p)}} \end{align*}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Suorituksen kirjaaminen
Navigointi

a) Muodosta jokin laskulauseke, joka sisältää vähintään yhdet sulkumerkit, jakomerkin, summamerkin ja erotusmerkin. Laske lauseke ja tarkista vastauksen oikeellisuus toisen ihmisen kanssa (esim. kaverisi tai vanhempasi).

b) Sinulla on 7 euroa ja kaverillasi on 20 euroa. Menette yhdessä elokuviin, ja yhteenlasketuilla rahoillanne pystytte ostamaan tasan kolme elokuvalippua. Yhtään rahaa ei jää yli. Kuinka monta euroa yksi elokuvalippu maksoi? (Muodosta lauseke ja laske se).

Pisteytysohje: 

a)

  • Muodostettu laskulauseke annettujen ohjeiden mukaisesti. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
  • Näytetty lauseke toiselle ihmiselle (esim. kaveri tai vanhempi) ja keskusteltu siitä. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
  • Päädytty yhteisymmärrykseen, että lauseke on laskettu oikein. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

 

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{b)}\qquad&(7+20):3 &&\color{red}\text{(+1p)}\\ =\ &27:3 && \color{red}\text{(+1p)} \\ =\ &\underline{\underline{9}} &&\color{red}\text{(+1p)}\\ \end{align*}\)

tai

\(\dfrac{7+20}{3} =\dfrac{27}{3} =\ \underline{\underline{9}} \)


Vastaus: Yksi elokuvalippu maksoi 9 euroa.

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Suorituksen kirjaaminen
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: